1.

اثر تنش خشکی بر صفات زراعی ژنوتیپ‌های کنجد در منطقه بهبهان

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 113-138
امیرخسرو دانایی؛ محمدرضا رفیع

2.

ارزیابی اولیه ژرم‌پلاسم کنجد برای مقاومت به بیماری پوسیدگی زغالی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 493-505
حمید صادقی‌گرمارودی؛ سعداله منصوری

3.

ارزیابی برخی خصوصیات ریخت شناسی در تعدادی از ژنوتیپ‌های انجیر (Ficus carica L.)

دوره 32، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 147-163
مسلم جعفری؛ حمید زارع؛ غلامرضا گلکار؛ لادن جوکار؛ ضیاءالدین طباطبائی

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های گندم نان بهاره در واکنش به تنش شوری در شمال استان گلستان

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 305-325
معصومه صالحی؛ مهدی کلاته عربی؛ سیدافشین مساوات

5.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus: CMV)

دوره 33، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 373-399
سیدامین انجوی امیری؛ محمدرضا بی‌همتا؛ ساسان قاسمی؛ محمد مجتبی کامل‌منش؛ امین امین افضلی‌فر

6.

بررسی پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از تجزیه دی‌الل

دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 205-218
ایرج همتی؛ سیدحسین صباغ‌پور؛ محمد تائب؛ رجب چوکان

7.

بررسی تکمیلی خصوصیات مهم ژنوتیپ های انجیر خوراکی (.Ficus carica L) استان فارس

دوره 24، شماره 1، بهار 1387، صفحه 193-205
صفایی هما؛ کرمی محمدجواد؛ قنواتی فرنگیس

8.

پایداری عملکرد دانه ارقام و لاین‌های گندم نان با تیپ رشدی متفاوت در اقلیم معتدل ایران

دوره 25، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 451-469
منیره رحیمی؛ توحید نجفی میرک؛ رهرام رشیدی

9.

تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم با قدرت پنجه زنی متفاوت در شرایط دیم

دوره 22، شماره 4، پاییز 1385، صفحه 543-554
بهمن عبدالرحمانی؛ ولی فیضی اصل

10.

تجزیه پایداری عملکرد دانه چند ژنوتیپ لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از روش AMMI

دوره 32، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 557-573
محمدحسن کوشکی؛ مهناز قائد رحمتی؛ بهروز اسدی؛ مسعود کامل؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ حمیدرضا دری

11.

تحمل به سرمای دیررس بهاره در برخی ژنوتیپ‌های به (Cydonia oblonga Mill.) در شرایط آب و هوای کرج

دوره 32، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 461-477
مصطفی محمدی؛ سولماز نادی؛ حمید عبداللهی

12.

تنوع بیماری‌زائی جدایه‌های Macrophomina phaseolina و مقاومت ژنوتیپ‌های سویا نسبت به این قارچ در شرایط درون شیشه ای و گلخانه

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 207-220
پریسا همتی؛ دوستمراد ظفری؛ سیدباقر محمودی؛ مجید هاشمی

13.

تنوع ژنتیکی خصوصیات زراعی و صفات مرتبط با کیفیت دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم

دوره 26، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 331-350
صادق نبوتی؛ مصطفی آقائی سربرزه؛ رجب چوکان؛ فرنگیس قنواتی؛ گودرز نجفیان

14.

تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های کاهوی ایرانی بر اساس صفات مورفولوژیک

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 103-121
سیدحسن موسوی؛ محمدرضا حسندخت؛ رجب چوکان؛ نیازعلی سپهوند؛ محمود خسروشاهلی

15.

تنوع مورفولوژیکی برخی ژنوتیپ های بومی فندق (Corylus avellana) در شرایط آب و هوایی کرج

دوره 28، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 579-592
سونا حسین‌آوا؛ وحیده رضوی؛ منصوره کشاورزی؛ داود جوادی

16.

جمع آوری و ارزیابی اولیه ارقام انگور استان قزوین

دوره 22، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 319-338
محمدعلی نجاتیان

17.

جمع‌آوری و ارزیابی مقدماتی برخی ژنوتیپ‌های فندق ایران

دوره 28، شماره 1، بهار 1391، صفحه 115-132
محمدعلی نجاتیان؛ سونا حسین آوا؛ داود جوادی

18.

گزینش ژنوتیپ‌های برتر بادام (Prunus dulcis Miller) در منطقه بروجرد

دوره 25، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 385-399
محمد کاوند؛ علی ایمانی

19.

مطالعه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در کشت پاییزه در شرایط دیم

دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 173-191
حسین صباغ‌پور؛ پیام پزشکپور؛ رمضان سرپرست؛ علی سعید؛ منصور صفی‌خانی؛ عبدالله هاشم‌بیگی؛ ایرج کرمی

20.

واکنش ژنوتیپ‌های جدید آفتابگردان به بیماری پوسیدگی زغالی

دوره 25، شماره 1، بهار 1388، صفحه 147-155
سیدعلیرضا دلیلی؛ سیدوحید علوی؛ عباسعلی اندرخور؛ ولی‌اله رامئه؛ آزیتا کارگشا

21.

واکنش ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی به بیماری شانکر آلترناریائی ساقه

دوره 26، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 437-449
رامین حاجیان‌فر؛ عبدالجمیل زربخش

22.

واکنش هیبریدها و لاین‌های امیدبخش کلزا به تاریخ کاشت در منطقه گرگان

دوره 32، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 65-79
ابوالفضل فرجیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.