1.

اثر تیمارهای خراش‌دهی سرما و پس‌رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه‌زنی

دوره 28، شماره 1، بهار 1391، صفحه 48-57
علی‌اکبر حسین‌پور قزوینی؛ محمدعلی علیزاده؛ علی‌اشرف جعفری؛ علی‌رضا ولدآبادی

2.

اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 918-931
مهرناز حاتمی؛ محمدرضا صمدی؛ پریسا خانی زاده

3.

اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر گیاه مریم نخودی (Teucrium polium)

دوره 17، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 100-111
مریم شاکری؛ منیژه میان آبادی؛ راضیه یزدان پرست

4.

اثر تیمارهای مختلف فیزیکی- شیمیایی در رفع خواب بذر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

دوره 27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 659-667
فاطمه‌السادات سری؛ عباس قمری‌زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ محبت‌علی نادری‌شهاب؛ سپیده کلاته‌جاری

5.

اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 391-404
طیبه رجبیان؛ عذرا صبورا؛ بتول حسنی؛ حسن فلاح حسینی

6.

اثر سرمادهی مرطوب بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر هفت گونه از جنس‌های Anthemis و Tanacetum

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 223-232
محسن نصیری

7.

ارزیابی اثر روش کاشت بر استقرار گونه گون علوفه‌ای Astragalus cyclophyllon

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 79-84
محمد باقر مشتاقیان؛ حمیدرضا کشتکار؛ مسعود اسماعیلی شریف؛ سید مهدی رضوی

8.

ارزیابی مقاومت به جوانه‌زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینوا (Chenopodium quinoa)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 213-221
آرش مامدی؛ رضا توکل افشاری

9.

القاء جوانه‌زنی بذر و واکنش رشدی گیاهچه گل پامچال(Primula vulgaris) به تیمارهای مختلف خراش دهی مکانیکی و پیش تیمار شیمیایی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-95
نورعلی ساجدی؛ بیژن قاضی نظامی

10.

بررسی اثر اسید سولفوریک بر شکستن خواب و جوانه زنی بذرهای شب خسب(Albizia juilbrissin Durazz.) و خرنوب (Ceratonia siliqua L.)

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 95-111
محسن نصیری؛ حمید رضا عیسوند

11.

بررسی اثر برخی تیمارهای خواب‌‌شکنی بذر برتغییرات درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر زیره سیاه (Bunium persicum)

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 24-32

12.

بررسی اثر تیمار سرما و برخی سیتوکینینها در رفع خواب بذرهای زیره سیاه

دوره 19، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 183-193
معصومه پوراسماعیل؛ مظفر شریفی

13.

بررسی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر شاخص های جوانه زنی و شکست خواب بذر گیاه مورد

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-7
مهدی آخوندی؛ مریم زارع حسن آبادی؛ محمد صادق امیری؛ سلیمه شبانی

14.

بررسی اثر تیمارهای هورمونی و مکانیکی بر خواب شکنی بذرهای گیاه دارویی Eremurus olgae Regel

دوره 23، شماره 1، بهار 1386، صفحه 111-120
افسون رحمانپور؛ احمد مجد؛ فیروزه چلبیان

15.

بررسی اثر نانو ذره سلنیوم بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گون پنبه ای (Astragalus gossypinus Fisher.) در محیط کشت MS

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1068-1055
رضا دهقانی بیدگلی

16.

بررسی برهمکنش سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذر لاله واژگون Fritillaria imperialis

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 257-266
زینب آقابابانژاد؛ علی عباسی سورکی؛ پژمان طهماسبی

17.

بررسی تیمارهای پیش سرمادهی و خراش دهی (شیمیائی و فیزیکی) در شکستن خواب بذر خردل وحشی arvensis S

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 147-159
حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی

18.

بررسی جوانه‏زنی بذر 10 گونه گیاه مرتعی و بیابانی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 215-226
محمد جنگجو برزل آباد؛ مهدیه توکلی

19.

بررسی رفتار جوانه‌زنی در بذرهای چند خانواده گیاهی بومی ایران

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 56-67
سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ سهیلا اشرافی

20.

بررسی رفتار جوانه‌زنی و خواب بذر در علف‌های هرز جغجغه (Prosopis farcta L.)، چرخه (Launaea acanthodes (Boiss)) و علف مورچه (Cressa cretica L.) در باغات پسته رفسنجان

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 199-213
محمد خواجه حسینی؛ مصطفی علی نقی زاده؛ سید احمد حسینی؛ محمد حسن راشد محصل

21.

بررسی روشهای شکست خواب بذر در گون Astragalus tribuloides

دوره 13، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 345-360
اسفندیار فاتح؛ ناصر مجنون‌حسینی؛ حسن مداح‌عارفی؛ فرزاد شریف‌زاده

22.

بررسی شکستن خواب بذر و تشدید جوانه‌زنی در سه گونه زالزالک (C. babakhanloui، C. aminii، Crataegus persica)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 559-544
سعیده سادات میرزاده واقفی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی؛ محسن نصیری

23.

تأثیر تیمار نانولوله‌های کربنی بر جوانه‌زنی بنه (Pistacia atlantica Desf) و خینجوک (Pistacia khinjuk Stocks) و مقایسه آن با تیمارهای رایج

دوره 27، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 464-474
فهیمه محمدپور؛ مهرداد زرافشار؛ فرهاد قاسمی آقباش

24.

تأثیر تیمارهای شکست خواب بذر بر جوانه زنی کرفس کوهی توده کوهرنگ (Kelussia odoratissma Mozaff)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 201-212
جواد طباطبائیان؛ اعظم کدخدایی

25.

تاثیر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر گیاه گز خوانسار (adescendens Astracantha( جهت بهبود جوانه زنی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 153-161
روزبه فرهودی؛ مریم مکی زاده تفتی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.