1.

اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و ورمی کمپوست روی عملکرد بیولوژیک و جذب عناصر غذایی کم مصرف ارقام گندم ’بهار و شیراز‘

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 45-57
جمال شیخی؛ عبدالمجید رونقی؛ نجفعلی کریمیان؛ مهدی زارعی؛ جعفر یثربی

2.

اثر نوع و مقدار ورمی کمپوست در بستر گلدانی بر رشد فیکوس بنجامین ابلق (Ficus bengamina)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 333-349
علی محبوب خمامی

3.

بررسی افزایش وزن و برخی شاخص‌های رشد کرم خاکی در ورمی کمپوست حاصل از کودهای آلی مختلف

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 29-36
محمد عثمان امراء؛ عباس بیابانی؛ عبداللطیف قلی زاده؛ موسی الرضا وفائی تبار

4.

بررسی تأثیر انواع مختلف کود بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 40-50
سعید حیدرزاده

5.

بررسی تأثیر باکتری حل کننده فسفات، ورمی کمپوست و منابع فسفات بر رشد کاهو در یک خاک آهکی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 81-93
آناهیتا خسروی؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی

6.

بررسی روند تغییرات اندام‌های زیر زمینی زعفران در اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی

دوره 28، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 296-312
زهرا رسولی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ حسین بشارتی

7.

بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 276-292
محمدتقی درزی؛ امیر قلاوند؛ فرهاد رجالی؛ فاطمه سفیدکن

8.

تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست براجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه (Plantago ovata)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 180-187
علیرضا آستارائی

9.

تأثیر مصرف یکساله ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت چغندرقند و ارزیابی اقتصادی آن

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-65
علی جلیلیان؛ فردین حامدی؛ عادل نعمتی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ پیمان ثابتی؛ فرشاد زندیان

10.

مقایسه ویژگی‌های رشدی و اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تاثیر سیستم‌های مدیریت منابع مختلف تغذیه‌ای کودهای آلی و شیمیایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-23
سمیه بدخشان؛ بهاره پارسامطلق؛ رستم یزدانی بیوکی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.