1.

اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae

دوره 35، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-49
مریم وهابی مشهور؛ سعید محرمی‌پور سعید؛ مریم نگهبان

2.

اثر دورکنندگی و دوام اسانس Artemisia sieberi Besser روی سه گونه حشره انباری

دوره 22، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 293-302
مریم نگهبان؛ سعید محرمی پور

3.

اثر قرق بر برخی خصوصیات رویشی و الگوی پراکنش درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser) در مناطق استپی مرکزی ایران (مطالعه موردی: مراتع ندوشن استان یزد)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 747-755
آناهیتا رشتیان؛ علی اکبر کریمیان

4.

بررسی اثر آللوپاتی درمنه دشتی بر سه گونه گیاهی مهم (Agropyron desertorum، Agropyron elongatum و Atriplex canescens ) در امر اصلاح مراتع

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 538-548
رضا باقری؛ صدیقه محمدی

5.

بررسی اثر بازدارندگی Artemisia sieberiبر ویژگی‌های جوانه‌زنی Salsola rigida

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 409-418
علی طویلی؛ مجتبی جنت رستمی؛ خدیجه ابراهیمی درچه

6.

بررسی اثر عصاره Artemisia sieberi Besser بر میزان لیپوپروتئینها و ایجاد آترواسکلروز در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک

دوره 22، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 303-314
صدیقه عسگری؛ حسین مدنی؛ پروین محزونی؛ نرگس جعفری دینانی؛ غلامعلی نادری

7.

بررسی پتانسیل ذخیره کربن در درمنه‌زارهای حریم جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوانکی – گرمسار)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 128-137
احمدرضا پناهیان؛ حمیدرضا ناصری؛ مجید کریمپور ریحان؛ محمد جعفری؛ سیدعلیرضا حسینی

8.

بررسی و تحلیل تولید درمنه‌زارها بر اساس شاخص‌های خشکسالی هواشناسی، ‏مطالعه موردی: استان اصفهان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 210-220
بهاره شیرانی؛ مرتضی خداقلی؛ مجید منتظری

9.

تعیین شاخص‌های کموتاکسونومیک بر پایه پارامترهای محیطی درمنه دشتی در ایران

دوره 18، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 149-157
مینا ربیعی؛ یونس عصری؛ بهنام حمزه حمزه؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن

10.

رفتارهای دگرآسیبی (آللوپاتی) در گونه‌های تاغ و درمنه دشتی و اثرات آن‌ها بر پوشش گیاهی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 60-65
ناصر باغستانی میبدی؛ صدیقه زارع‌کیا

11.

مطالعه کیفیت علوفه گونه های مهم مراتع استپی پشتکوه استان یزد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-162
ناصر باغستانی میبدی؛ حسین ارزانی؛ محمدتقی زارع؛ جلال عبداللهی

12.

مقایسه فنولوژی گونه .Artimisia sieberi Besser در مناطق مختلف استپی ایران

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 737-747
علی احسانی

13.

نگرشی بر Artemisia sieberi Besser بر پایه مطالعات فیتوشیمی در ایران

دوره 13، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 120-127
مینا ربیعی؛ عادل جلیلی؛ حسین آذرنیوند؛ زیبا جم زاد؛ حسین ارزانیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.