1.

صفحات آغازین


2.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر رس و نانو رس مونت موریلونیتی بر کاهش آبشستگی در پایین دست صفحات مشبک

صفحه 1-16
مهدی رضایی؛ امیر قادری؛ رسول دانشفراز

3.

تحلیل آبگذری و بازشدگی دریچه‌های قطاعی تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق

صفحه 17-34
حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی؛ علیرضا وطن خواه

4.

مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی

صفحه 35-50
فریناز شجاع طلاتپه؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ محمد رضا نیک پور

5.

بررسی تأثیر متقابل پارامترهای مختلف بر دبی نشت عبوری از پی سد خاکی با استفاده از مدل Seep/W (مطالعة موردی: سد درودزن)

صفحه 51-66
پگاه زابلی؛ محمدمهدی جباری

6.

بررسی اصلاح و بازطراحی هیدرولیکی فرآیند آبگیری در ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ ویس استان خوزستان)

صفحه 67-82
اعظم شریف نژاد؛ عاطفه پرورش ریزی؛ شهلا زمانی

7.

تعیین ضریب دبی سرریز کنگره ای مستطیلی در اثر شیب وجه‌های با‌لا‌دست و پایین دست

صفحه 83-98
مهسا اسکویی؛ علیرضا عمادی؛ علی شاهنظری

8.

بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش

صفحه 99-112
کامران یوسفی؛ حسین بانژاد؛ مجید حیدری؛ مهناز کریمی

9.

اثر دبی انحرافی، شکل دهانۀ آبگیر، توپوگرافی و زبری بستر بر ابعاد جداشدگی جریان و تنش برشی در آبگیر جانبی

صفحه 113-126
مهدی کرمی مقدم؛ علیرضا کشاورزی؛ تورج سبزواری

10.

بررسی اثر تغییر طول سرریز جانبی واقع در کانال های U شکل بر سطح آزاد و الگوی جریان با استفاده از شبیه‌سازی عددی

صفحه 127-142
حامد عظیمی؛ سعید شعبانلو

11.

مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی

صفحه 143-156
فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ محمدمهدی نخجوانی مقدم؛ نادر سلامتی؛ محمد جلینی؛ محمد خرمیان؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ افشین یوسف گمرکچی؛ علیرضا اسلامی؛ کرامت اخوان؛ مسعود فرزام نیا؛ جواد باغانی؛ مهدی اکبری


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.