1.

مقایسه لاین‌های خالص گزینش شده از توده‌های محلی فلفل (Capsicum annuum L.)

صفحه 403-419
ساسان کشاورز؛ محمود باقری؛ علی‌اکبر قنبری؛ سیدحسن موسوی

2.

تاثیر تنش خشکی بر اثر ژن و قابلیت ترکیب لاین‌های ذرت دانه‌ای

صفحه 421-440
محمدرضا شیری؛ رجب چوکان؛ رامیرز تقی علی‌اف

3.

تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده ازخصوصیات زراعی و مارکرهای مولکولی

صفحه 441-458
راضیه الوندی؛ رضا محمدی؛ لیا شوشتری

4.

شناسایی نژادهای فیزیولوژیک عامل بیماری سفیدک کرکی آفتابگردان (Plasmopara halstedii) و واکنش ژنوتیپ‌های میزبان به آن نژادها در شرایط کنترل شده

صفحه 459-476
سیامک رحمانپور

5.

مطابقت نتایج فنوتایپینگ و ژنوتایپینگ خود (نا) سازگاری در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ‌های سیب ایرانی

صفحه 477-489
رحیم قره‌شیخ بیات؛ حسن حاج نجاری؛ مهین نیازی زینی ونی؛ مصطفی مرادی

6.

سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های پیشرفته عدس در شرایط دیم مناطق سردسیر ایران

صفحه 491-508
سیده سودابه شبیری؛ حسین مصطفائی؛ محمدرضا شهاب؛ مسعود کامل

7.

ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های گندم نسبت به بیماری لکه‌برگی سپتوریایی در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل

صفحه 509-529
سمیه فلاحی مطلق؛ رامین روح‌پرور؛ شعبان کیا؛ حمیدرضا زمانی‌زاده

8.

ارزیابی فنوتیپی مقاومت به زنگ‌ها در برخی ژنوتیپ‌های گندم ایران در شرایط گلخانه و مزرعه

صفحه 531-546
سیدطه دادرضائی؛ فرزاد افشاری؛ مهران پاتپور

9.

اجزای فیزیکی مقاومت در ژنوتیپ‌های پیاز مقاوم و حساس به بیماری پوسیدگی ریشه و طبق ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f. sp. cepae

صفحه 547-564
مهدی نصراصفهانی؛ منصوره حسینی کوپائی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.