1.

بررسی تیپ‌‌های آمیزشی قارچ Mycosphaerella graminicola عامل بیماری سپتوریوز برگ گندم با استفاده از نشانگر‌های مولکولی و اهمیت آن در ایران

صفحه 1-14
سولماز کمیجانی؛ محمد رضوی؛ حشمت اله امینیان؛ حسن رضا اعتباریان

2.

بررسی تأثیر قارچ Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) روی طول عمر، باروری و رفتار جفتگیری زنبور پارازیتویید Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae)

صفحه 15-32
حسن عسکری؛ مریم عجم حسنی

3.

جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضدقارچی تعدادی از اکتینومایست‌های ایرانی بر علیه سه قارچ بیماریزای گیاهی

صفحه 33-54
جواد حامدی؛ فاطمه محمدی پناه

4.

اثر رقابت سلمه (Chenopodium murale) بر عملکرد پیاز (Allium cepa)

صفحه 55-66
حسین ادیم

5.

دموگرافی سن‌بذرخوار Nysius cymoides (Het.: Lygaeidae) روی کلزا در آزمایشگاه

صفحه 67-80
جعفر محقق نیشابوری

6.

زنبورهای پارازیتویید شب‌پره‌ی مینوز مرکبات در ایران

صفحه 81-92
ابراهیم ابراهیمی؛ محمدرضا ملک زاده؛ زویا یفرمووا

7.

بررسی گونه‌های فوزاریوم‌, عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در استان‌های اردبیل, تهران و همدان

صفحه 93-114
کسری شریفی؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ امیر ارجمندیان

8.

بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به خسارت پرندگان در کرج و خوی

صفحه 115-134
ابوالقاسم خالقی زاده؛ اسماعیل علیزاده

9.

پارازیتوییدهای اولیه و ثانویه آفت پروانه چوبخوار پسته (II) (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 135-136
محمدرضا مهرنژاد

10.

اولین گزارش از وجود کنه (Banks 1917) Schizotetranychus celarius روی بید فری ((Salix matsudana Koid. از ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 137-138
مسعود اربابی؛ پروانه برادران؛ منصور عبایی؛ امیرحسین پهلوانی

11.

Ethyl 4-isothiocyanatobutyrate as a potential attractant for Nysius cymoides :Article in English

صفحه 1-10
بابک حیدری علیزاده؛ آرمان آوند فقیه؛ جعفر محقق نیشابوری؛ آرزو یوسفی پرشکوه

12.

A contribution to ichneumonid wasps of Iran (Hym.: Ichneumonidae): Article in English

صفحه 11-28
اشکان مسندی یزدی‌نژاد؛ ریجو جاسیلا


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.