1.

بررسی تاثیر شدتهای مختلف چرایی و چرای استراحتی بر تولید و تراکم بروموس Bromus tomentellus در مراتع استان خراسان شمالی

صفحه 69-73
حسین توکلی؛ عباسعلی سند گل؛ یوسف علی گریوانی

2.

بررسی آثار تغییرات بارندگی و سطح ایستابی آب زیرزمینی بر پوشش، تراکم و تولید گونه اشنان در منطقه چاه افضل اردکان یزد

صفحه 74-81
جلال عبداللهی؛ حسین ارزانی؛ ناصر باغستانی؛ فخرالسادات میرعسکرشاهی

3.

بررسی پایداری اجتماعی و اکولوژیکی شیوه های مختلف بهره برداری از مراتع (مطالعه موردی: حوزه سد امیرکبیر)

صفحه 82-93
میر منصور خلیقی؛ نعمت ا... خلیقی؛ مهدی فرحپور

4.

بررسی اثرات فاصله کاشت و هرس بر عملکرد علوفه Atriplex canescens در منطقه نودهک قزوین

صفحه 94-101
محمود خسروی فرد؛ عباسعلی سندگل؛ احمد اکبری نیا

5.

معرفی و تعیین ویژگیهای بیابانهای اقلیمی و زمین شناسی در استان تهران

صفحه 102-108
مجید حسینی؛ محمد خسروشاهی؛ عباس عطاپور؛ سید عزیز کرمی

6.

بررسی بهترین زمان و روش کاشت اروشیا (Eurotia ceratoides (L.)) در سبزوار

صفحه 109-115
اسماعیل فیله کش؛ غلامعلی گزانچیان؛ عباس علی آبادی؛ حسین فرزانه؛ ابراهیم صادقزاده

7.

مطالعه آت اکولوژی Salsola orientalis در مراتع استپی استان اصفهان (مطالعه موردی منطقه موته)

صفحه 116-126
مصطفی سعیدفر؛ محمدتقی فیضی؛ امرعلی شاهمرادی

8.

تخمین مقدار علوفه مراتع با استفاده از داده‌های ماهواره ای (مطالعه موردی حوزه آبخیز دماوند)

صفحه 127-138
خسرو میرآخورلو؛ سید زین العابدین حسینی

9.

اثر نوعی پلیمر آبدوست بر ویژگیهای رطوبتی خاکهای شنی1

صفحه 139-144
شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان

10.

بررسی اثر مدیریت بر تغییرات ویژگی‌های سلامت مرتع و شاخص‌های تعیین کننده آن

صفحه 145-161
حسین ارزانی؛ مهدی عابدی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.