1.

اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه‌ ماهیان سفید (Rutilus kutum)

دوره 24، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 95-102
محمدرضا ایمان‌پور؛ زهرا روحی

2.

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 60-71
کاوه لیموچی؛ مهرداد یارنیا؛ سید عطاءاله سیادت؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالعلی گیلانی

3.

اثر شوری آب آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو واریته لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

دوره 30.3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 373-386
نبی اله اشرفی؛ عبدالحسین رضایی نژاد

4.

اثر مکمل گیاهی سنگروویت بر رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه‌ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-22
محمدرضا ایمان‌پور؛ زلیخا سلاقی؛ زهرا روحی؛ آذر بیک‌زاده؛ عبدالرحمان داودی‌پور

5.

ارزیابی مقاومت به خشکی عمل‌کرد علوفه ژنوتیپ‌های گونه ‏Elymus hispidus

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 73-83
هوشمند صفری؛ علی اشرف جعفری

6.

بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان

دوره 33.1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 67-79
کاوه لیموچی؛ مهرداد یارنیا؛ عطا اله سیادت؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالعلی گیلانی

7.

بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش

دوره 18، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 45-54
محسن فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ علی محبی؛ هوشمند صفری

8.

بررسی تنش شوری و خشکی ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ی علف هرز خردل وحشی (arvensis Sinapis

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 97-108
امید لطفی فر؛ ایرج اله دادی؛ اسکندر زند؛ غلام عباس اکبری؛ سمانه متقی

9.

بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی

دوره 18، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 199-213
محسن فرشادفر؛ فرزاد مردای؛ علی محبی؛ هوشمند صفری

10.

بررسی صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) در فواصل مختلف آبیاری

دوره 33، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 386-399
پروین صالحی شانجانی؛ سید اسماعیل سیدیان؛ حمیده جوادی

11.

پاسخ گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) به همزیستی با قارچ مایکوریزا در سطوح مختلف شوری

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 329-347
شکوفه قیدرلویی؛ راحله خادمیان؛ سودابه مفاخری

12.

تاثیر آبیاری با مکمل آبسار بر رشد گونه ارزن وحشی (Panicum eruciferum)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 441-454
سعید شجاعی؛ محمد جعفری

13.

تأثیر تلقیح بذر با قارچ میکوریزا آربوسکولار بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی و جوانه‌زنی بذر ذرت هیبرید سینگل‌کراس 704 تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 253-264
احمد افکاری

14.

تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-146
شاهپور علائی مقدم؛ محمدعلی اسماعیلی؛ اباذر رجبی؛ حمید نجفی

15.

تاثیر جدایه‌های باکتریایی شورپسند بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد حساس و مقاوم به شوری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18
مسعود اسکندری تربقان؛ مهرنوش اسکندری تربقان

16.

تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا فرانسیسکانا و ویتامین E بر میزان رشد، مرگ و میر و مقاومت در برابر استرس لارو شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

دوره 20، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 97-106
محمد نبی عدلو؛ عباس متین فر

17.

تحلیل توزیع تنش و پیش‌بینی شکست در اتصال دوبل به روش عناصر محدود

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 708-718
امیر لشگری

18.

شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای گلرنگ برای کشت پاییزه در دیمزارهای سردسیر

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-90
خشنود علیزاده؛ موسی ارشد

19.

مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 113-125
سید رضا طبائی عقدائی؛ محمد بابائی

20.

نقش اکوفیزیولوژیکی موسیلاژ سطح بذر در جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو (Lallemantia royleana) در شرایط تنش خشکی و شوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-211
محمود رضا بهرامی؛ محمد خواجه حسینی؛ کامران داوریContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.