1.

اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-36
محسن خدادادی؛ صغری معدنی؛ فروغ شواخی

2.

اثر سویه‌هایی از سینوریزوبیوم ملیلوتی(Sinorhizobium melliloti) بر روی خصوصیات کیفی علوفه در 4 رقم یونجه زراعی L) (Medicago sativa

دوره 16، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 207-217
حیدر پناه پور

3.

اثر متانول بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی چغندر قند (.Beta vulgaris L) رقم رسول در شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 95-108
ایمان نادعلی؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ فواد مرادی؛ سعید وزان

4.

ارتباط زیر واحدهای گلوتنین سنگین و صفات مرتبط با کیفیت دانه در ارقام گندم نان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 823-838
الهام مهرآذر؛ محسن محمدی؛ گودرز نجفیان؛ علی ایزدی دربندی

5.

ارزیابی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه در اکسشن های گونه Festuca arundinacea در شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 40-47
محسن فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری؛ ایرج رضایی

6.

ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی کدوی تخم پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) تحت القای تنش کم‌آبی و کود نیتروژن

دوره 31، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 853-863
سمیرا مالکی خضرلو؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی

7.

بررسی تأثیر کم‌آبیاری و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) در منطقه سیستان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 506-518
آصفه لطفی؛ عباسعلی وهابی سدهی؛ احمد قنبری؛ مصطفی حیدری

8.

بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام برنج در دو منطقه مختلف کشت در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-28
عاصفه لطیفی؛ محمد زمان نوری؛ فاطمه حبیبی

9.

بررسی صفات کیفی و روابط آنها با عملکرد در لاین های امید بخش برنج ). )Oryza sativa

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 8-16
افروز رمضان پور؛ همت اله پیردشتی؛ شاپور عبدالهی مبرهن؛ سیده حدیثه بهاری ساروی

10.

بررسی عملکرد کیفی پنج گونه یـونجه یکساله در شرایط آبی و دیم

دوره 13، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 401-422
عبدالرضا نصیر زاده؛ محمود ربانی؛ لادن جوکار

11.

تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات کیفی چغندرقند در مراحل مختلف رشد رویشی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 42-29
محمدرضا میرزایی؛ سید معین‌الدین رضوانی

12.

تنوع مورفولوژیکی برخی ژنوتیپ های بومی فندق (Corylus avellana) در شرایط آب و هوایی کرج

دوره 28، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 579-592
سونا حسین‌آوا؛ وحیده رضوی؛ منصوره کشاورزی؛ داود جوادی

13.

عملکرد کمی و کیفی علوفه اکوتیپ‌های یونجه مناطق سردسیر ایران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 729-745
سیدمحمدعلی مفیدیان؛ علیرضا آقاشاهی؛ علی مقدم

14.

مقایسه لاین‌های خالص گزینش شده از توده‌های محلی فلفل (Capsicum annuum L.)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 403-419
ساسان کشاورز؛ محمود باقری؛ علی‌اکبر قنبری؛ سیدحسن موسویContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.