1.

اثر بازدارندگی رشد گونه مریم گلی کبیر (.L sclarea Salvia (بر برخی ویژگیهای جوانه زنی بذرگونهای علف پشمکی (Boiss tomentellus Bromus (

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 193-202
ساره قمی؛ علی طویلی

2.

ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های علف پشمکی (Bromus tomentellus)

دوره 27، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 483-494
افشین بافنده روزبهانی؛ علی اشرف جعفری؛ ابراهیم رحمانی

3.

بررسی ارزش رجحانی مهمترین گونه‌های مرتعی در مراتع انجدان استان مرکزی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 190-199
حمیدرضا میرداودی؛ عباسعلی سندگل

4.

بررسی تأثیر چرای مداوم و شدت برداشت بر قطر یقه، تاج‌پوشش و ارتفاع دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و Ferula haussknekhtii (مطالعه موردی: مراتع سارال استان کردستان)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 518-529
کاظم ساعدی؛ عادل سپهری؛ محمد پسرک لی؛ حسین قره داغی؛ رضا عزیزی نژاد

5.

بررسی تاثیر شدتهای مختلف چرایی و چرای استراحتی بر تولید و تراکم بروموس Bromus tomentellus در مراتع استان خراسان شمالی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 69-73
حسین توکلی؛ عباسعلی سند گل؛ یوسف علی گریوانی

6.

بررسی تغییرات میزان تولید و مصرف علوفه در گونه Bromus tomentellus (مطالعه موردی: مراتع قره باغ شهرستان ارومیه)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 107-112
احمد احمدی؛ حسن یگانه؛ حسین شکیب؛ مریم بخشنده سوادرودباری؛ مهدی معمری

7.

بررسـی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Bromus tomentellus موجود در بانک ژن منابع طبیعی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-25
نوراله عبدی؛ حسن مداح عارفی

8.

بررسی مقاومت به شدت‌های مختلف برداشت گونه‌هایBromus tomentellus L. Festuca ovina, و Stipa hohenackeriana به منظور تعیین حد بهره‌برداری در مرتع فیروزکوه

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 184-193
سیدتقی میرحاجی؛ فرهنگ قصریانی؛ فرهاد آژیر

9.

تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های فنولوژیکی گیاه Bromus tomentellus در مراتع کردان البرز

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 44-52

10.

مطالعات کاریوتیپی برخی جمعیت‌ها‌ی گونه Bromus tomentellus

دوره 8، شماره 2، تابستان 1379، صفحه 287-298
حسین میرزایی ندوشن؛ علی‌رضا زبرجدی؛ قاسم کریم زاده

11.

مطالعه فنولوژی مهمترین گیاهان مرتعی منطقه سرعلی‌آباد گرگان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 635-645
سید علی حسینی؛ علی احسانیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.