1.

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و اجزاء آن و واکنش به ویروس‌های مهم ذرت در استان فارس در تعدادی از هیبریدهای ذرت خارجی و ایرانی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 313-333
افشار استخر؛ رجب چوکان

2.

اثر تراکم بوته بر خصوصیات زراعی هیبریدهای جدید آفتابگردان در کشت تابستانه

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-45
اسدالله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضائی‌زاد

3.

بازارپسندی فیله‌ی تیلاپیای سیاه(نیل) (Oreochromis niloticus) و هیبرید قرمز (O. niloticus × Tilapia mosambicus) پرورشی در استان‌های تهران، گیلان ومازندران

دوره 22، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-11
محسن احمدوند؛ یزدان مرادی؛ امیررضا شویک‌لو

4.

بررسی الگوهای رشد آلومتریک در ماهی هیبرید تریپلوئید فیل ماهی (Huso huso) و تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) در مراحل اولیه تکوین

دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-54
سهیل ایگدری؛ مریم بهرامی زیارانی؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند؛ حمید اسحق زاده

5.

تاثیر تنش خشکی بر اثر ژن و قابلیت ترکیب لاین‌های ذرت دانه‌ای

دوره 31، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 421-440
محمدرضا شیری؛ رجب چوکان؛ رامیرز تقی علی‌اف

6.

تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) با استفاده از تلاقی دای آلل

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 693-710
اکرم فرزانه؛ حسین نعمتی؛ حسن آروئی؛ امین میرشمسی کاخکی

7.

تعیین تاریخ کاشت مناسب برای ارقام جدید زودرس ذرت در کشت دوم در مناطق معتدل استان فارس

دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 169-191
افشار استخر؛ زیبنده دهقانپور

8.

تعیین ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی هفت ژنوتیپ‌ پنبه با استفاده از تلاقی دای الل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-30
سیدیعقوب سیدمعصومی؛ عمران عالیشاه

9.

شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

دوره 31، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 140-131
محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی

10.

شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-156
سیدباقر محمودی؛ محسن آقایی زاده؛ پرویز مهدیخانی؛ مسعود احمدی؛ جمشید سلطانی؛ علیرضا قائمی؛ محسن بذرافشان؛ کیوان فتوحی؛ سعید دارابی؛ فرشید مطلوبی؛ سعید واحدی؛ رحیم محمدیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ پیمان نوروزی؛ سعید صادق‎زاده حمایتی؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی

11.

قابلیت انتقال ژن مقاومت به ریزومانیا از ارقام و توده‪هایی با ساختار ژنتیکی وسیع به رگه‪های چغندرقند

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 30-15
حسنعلی شهبازی؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ مسعود احمدی؛ جمشید سلطانیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.