1.

برخی از خصوصیات بیولوژی کوچکترین گاو ماهی دریای خزر (Knipowitschia caucasica)در خلیج گرگان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 59-68
محمد علی افرایی؛ محمدرضا حسن نیا

2.

بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون‌های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 59-70
حامد رائیجی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ طاهر پورصوفی

3.

بررسی ترکیب جمعیت زیوپلانکتونهای خلیج گرگان (با تاکید بر گروه کپه پودا) و برآوردبیوماس آنها

دوره 6، شماره 4، بهمن و اسفند 1376، صفحه 35-46
ابوالقاسم روحی

4.

بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 9-18
رضا اکرمی؛ غلامعلی بندانی؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ رقیه کرمی

5.

بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 45-52
غلامعلی بندانی؛ رضا اکرمی؛ مهرشاد طاهری؛ مهدی ملا غلامعلی؛ سعید یلقی

6.

بررسی هیدروبیولوژیک خلیج گرگان

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1372، صفحه 53-68
فرامرز لالویی

7.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استخرهای پرورش میگوی سفید هندی) (Penaeus indicusدر حاشیه خلیج گرگان (استان مازندران)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 111-122
حسن نصراله زاده ساروی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ داود کر

8.

شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در خلیج گرگان

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 61-69
محمد علی افرائی بندپی؛ حسن فضلی؛ شاهین شهلاپور

9.

مدل‌سازی اثرات کاهش سطح آب بر فاصله بهینه قفس‌های پرورش ماهی در خلیج گرگان

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 49-58
سعید شربتی

10.

مطالعه جوامع کفزیان (ماکروبنتوزها)به منظوربرآوردتوان تولید در خلیج گرگان

دوره 3، پاییز و زمستان 97، پاییز و زمستان 1397، صفحه 36-46
کامران عقیلی؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ سید محمود عقیلی

11.

مطالعه سطح تروفیکی خلیج گرگان

دوره 3، تابستان97، تابستان 1397، صفحه 55-62
کامران عقیلی؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ سید محمود عقیلیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.