1.

اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج

دوره 32.4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 499-515
مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ مجتبی خوش روش

2.

اثرات رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E. microtheca و E. sargentii)

دوره 23، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 125-133
محمّد هادی راد؛ محمّدحسن عصاره؛ مهدی سلطانی

3.

اثر سطح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم

دوره 26.3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 339-354
هوشنگ قمرنیا؛ میلاد فرمانی فرد؛ شهریار ساسانی

4.

برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین

دوره 30.4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 569-582
مهدی ملک پور؛ حسین بابازاده؛ فریدون کاوه؛ نیازعلی ابراهیمی پاک

5.

بررسی تأثیر رطوبت خاک بر چگونگی توسعه ریشه گیاه تاغ (.Haloxylon spp)

دوره 16، شماره 1، بهار 1387، صفحه 123-112
محمد هادی راد؛ سیدرضا میرحسینی؛ محمدعلی مشکوه؛ مهدی سلطانی

6.

بررسی نتایج تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از مدل‌‌های متریک و سبال در دشت قزوین

دوره 30.2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 187-199
رستا نظری؛ عباس کاویانی

7.

تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 37-25
مهدی پناهی؛ مینا عقدایی؛ مصلح الدین رضایی

8.

تعیین نیاز آبی چغندرقند به روش لایسیمتری در مشهد

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 184-177
مهدی شهابی‏فر؛ محمدحسین رحیمیان

9.

تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 484-492
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسن روحی‌پور؛ محمدحسن عصاره؛ محمدحسین لباسچی؛ بهلول عباس‌زاده؛ بهروز نادری؛ مهدی رضایی سرخوش

10.

تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر

دوره 30، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 923-931
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسن روحی‌پور؛ محمدحسن عصاره؛ سیدرضا طبایی عقدائی؛ محمدحسین لباسچی؛ بهروز نادری

11.

تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند

دوره 27، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 167-153
حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مریم بیات ورکشی؛ محمود احمدی

12.

تعیین واکنش عملکرد چغندرقند (Ky) به کم‪آبیاری در مراحل مختلف رشد

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 79-67
نیازعلی ابراهیمی پاک

13.

طراحی، ساخت و نصب لایسیمترهای وزنی به منظور تعیین نیاز آبی درختان و درختچه‌ها در مناطق خشک.

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 51-58
محمد هادی راد؛ سید رضا میرحسینی؛ محمد علی مشکوه؛ مهدی سلطانی

14.

مطالعات تغییرات غلظت نمک در نیمرخ خاک تحت کشت گیاه تاغ در آزمایشات لایسیمتری

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 447-454
محمدعلی مشکوه؛ محمدهادی راد؛ سیدرضا حسینی

15.

مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 113-124
سعید اسمعیل نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ نادر حیدری؛ مجتبی اکرم

16.

واکنش ریشه گونه‌های چوبی فراتوفیت (آب‌یاب) به تنش خشکی

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 46-53
محمدهادی راد؛ مهدی سلطانی گردفرامرزیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.