1.

اثر محلول پاشی عصاره کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو(Dracocephalum moldavica L.)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 73-91
رقیه آقایی اوخچلار؛ رضا امیر نیا؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ مهدی قیاسی

2.

بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه

دوره 23، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 164-174
ریزان الیاسی؛ محمد مجدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ قادر میرزا قادری

3.

بررسی بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتزی ‌ترپن‌ها تحت تأثیر متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه(Nigella sativa)

دوره 24، شماره 1، بهار 1395، صفحه 54-65
ریزان الیاسی؛ محمد مجدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ قادر میرزاقادری

4.

بررسی برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در شرایط فصل پاییز و بهار در استان خوزستان

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 991-1001
عاطفه خاکپور؛ مریم ذوالفقاری؛ کریم سرخه

5.

بررسی تغییرات عملکرد و اجزای اسانس گیاه Hyssopus officinalis L. تحت تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی، آهن و منگنز

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 131-143
محمد امینی؛ سعید یوسف زاده؛ کمال سادات اسیلان

6.

بررسی فعالیت آنتی‌فولینگی عصاره‌های خیار دریایی (Stichopus herrmanni) در آزمایشگاه و عملکرد آنها در پوشش‌های رزین اپوکسی در محیط دریا

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 191-201
مهرنوش دریا؛ میر مسعود سجادی؛ مرتضی یوسف زادی؛ ایمان سوری نژاد؛ معروف زارعی

7.

تأثیر سویه های مختلف اگروباکتریوم بر القای ریشه های موئین و میزان فنل و پلی ساکارید کل در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench)

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 90-102
مریم نوری؛ شاهرخ قرنجیک؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور

8.

تغییرات شاخص‏ های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 232-246
آناهیتا شریعت؛ قاسم کریم زاده؛ محمد حسن عصاره؛ جواد هادیان

9.

خصوصیات حشره‌کشی و ضدتغذیه‌ای عصاره متانولی گیاه سرخس شترمرغی (Matteucia struthiopteris (L.) Tod) بر شب‌پره پشت الماسی (Plutella xylostella L.)

دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 165-176
فاطمه تابع بردبار1؛ سعید محرمی‌پور

10.

عملکرد کمّی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تأثیر تراکم بوته و رقابت علف‌های هرز

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 819-833
صبا سیادت جمیان؛ مجید آقاعلیخانی؛ علی مختصی بیدگلی

11.

مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA کل از سه گونه آویشن غنی از ترکیبات فنولی و متابولیت‌های ثانویه

دوره 22، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 11-24
سمیه بهادر؛ بابک ربیعی؛ سید حسن حسنی کوملهContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.