1.

تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Pterocephalus wendelboi

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 115-121
محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی

2.

جایگاه حفاظتی دو گونه از جنس (Amaryllidaceae) Allium در ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 101-105
آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

3.

جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 98-103
احمد حاتمی؛ سارا صادقیان؛ عفت جعفری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

4.

جایگاه حفاظتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 79-74
جواد محبی؛ زیبا جم‌زاد؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی

5.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 89-93
ناصر کاسبی؛ محمدعلی قهرمانی؛ حمیده فخر رنجبری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

6.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاریAstragalus vernaculus (Fabaceae)

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 113-117
آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

7.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Campanula lamondiae در ایران

دوره 3، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 98-102
محمد محمودی

8.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Zeugandra iranica در ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 104-107
نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم‌زاد

9.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری ارونه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech. f.) در ایران

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 103-108
علی میرحسینی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

10.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری نخود شیرازی در ایران

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 90-95
احمد حاتمی؛ عفت جعفری؛ سارا صادقیان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.