1.

اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی ذرت

دوره 19، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 155-172
حمید نجفی نژاد؛ حسام الدین مداحیان

2.

اثر کم‌آبیاری بر خواص کمی و کیفی میوه زیتون (رقم زرد) در استان کرمانشاه

دوره 34، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-52
رحمت اله غلامی؛ عیسی ارجی

3.

اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای

دوره 29.3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 331-340
نادر کوهی چله‌کران؛ امین علیزاده؛ کامران داوری

4.

بررسی تأثیر تراکم و تنش رطوبتی بر خصوصیات رشد، عملکرد و درصد روغن گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 32، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 924-935
محمداقبال قبادی؛ ساناز فتاحی

5.

تاثیر آبیاری با مکمل آبسار بر رشد گونه ارزن وحشی (Panicum eruciferum)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 441-454
سعید شجاعی؛ محمد جعفری

6.

تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و فاصله ردیف های کاشت بر عملکرد بذر یونجه در شمال خوزستان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 295-307
محمد خرمیان؛ احمدعلی شوشی دزفولی

7.

تأثیر کاربرد کودهای دامی، پتاسیمی و پلیمر سوپر جاذب بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی کدوی پوست کاغذی در شرایط تنش خشکی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 29-36
فاطمه صفوی گردینی

8.

تأثیر هیدروپرایمینگ بذر و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط کم‏ آبیاری

دوره 34، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-71
فرهاد صادقی؛ مصیب نوروزی؛ علی لطفی؛ رسول جلیلیان

9.

تحلیل اقتصادی توابع تولید برای کلزا و خردل در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان

دوره 30.3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 347-359
زهرا غفاری مقدم؛ حمیدرضا فنایی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.