1.

اثر منابع متفاوت غلات بر قابلیت هضم جیره غذایی در اسب با استفاده از دو نشانگر داخلی

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 3-12
احسان دیرکوندی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

2.

ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 32-52
الیاس نیستانی؛ مصطفی حیدری؛ علی اکبر عامری؛ حسن مکاریان

3.

بررسی درجه ترکیب‌پذیری ارقام قدیم و جدید گندم با گیاه روغنی کلزا در سری‌های کشت مخلوط افزایشی

دوره 32، شماره 02، تابستان 1398، صفحه 130-155
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ لیلا جعفری؛ سرور خرم دل؛ عاطفه قلیزادگان

4.

تاثیر تراکم بوته در میزان آلودگی گندم به زنبور ساقه خوار غلات (.Cephus Pygmaeus L)

دوره 17، شماره 3، تابستان 1380، صفحه 286-293
ولی اله غدیری؛ نسیم صفایی

5.

فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14
راحله سادات شیرازی؛ صدیقه فاطمی؛ شهرام نعیمی

6.

کشت مخلوط غلات و لگوم روشی مناسب برای افزایش کمّیت و کیفیت علوفه

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-95
حمداله اسکندری

7.

نقش باکتری آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم در یک خاک آهکی

دوره 6.1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-114
محمد حسین ارزانش


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.