1.

اثر اندازه پیاز مادری و آرایش کاشت بر کمیت و کیفیت بذر پیاز (.Allium cepa L) رقم تگزاس ارلی گرانو 502

دوره 20، شماره 1، بهار 1383، صفحه 39-48
رضا امین پور؛ احمد مرتضوی بک

2.

اثر تاریخ انتقال سوخچه بر واکنش‌های فیزیولوژیکی، برخی صفات رویشی و عملکرد ژنوتیپ‌های پیاز در منطقه بهبهان

دوره 30، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 457-471
عبدالستار دارابی

3.

اثر رقابت سلمه (Chenopodium murale) بر عملکرد پیاز (Allium cepa)

دوره 76، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 55-66
حسین ادیم

4.

اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-36
محسن خدادادی؛ صغری معدنی؛ فروغ شواخی

5.

اثر گزینش و خودگرده‌افشانی بر خصوصیات زراعی لاین‌های نتاجی حاصل از توده محلی پیاز بهبهان

دوره 26، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 383-396
عبدالستار دارابی

6.

ارزیابی کارایی اختلاط چند آفت کش جهت ضد عفونی پیاز زعفران به منظور کنترل کنه‌ی Rhizoglyphus robini Claparede, 1869 (Acari: Acaridae)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 33-43
حسن رحیمی

7.

بررسی اثرات سیستم‌های کاشت پیاز (نشاء و آنیون ست) بر صفات کمی و کیفی برخی از ژنوتیپ‌های پیاز در بهبهان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 149-161
عبدالستار دارابی

8.

بررسی صفات کمی و کیفی ارقام پیاز و تعیین رابطه برخی از صفات با قابلیت انبارمانی

دوره 22، شماره 1، بهار 1385، صفحه 67-86
بهرام رستم فرودی

9.

تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 15-28
محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ اورنگ تاکی؛ شمس‌اله عبد‌اله‌پور

10.

تاثیر گوگرد و دفعات محلول پاشی با کود کامل میکرو بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز

دوره 25، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-13
جلال رستگار؛ محمد قاسم زاده گنجه ای

11.

ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 89-96
محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ اورنگ تاکی؛ شمس‌اله عبداله‌پور؛ محمد مقدم‌واحد

12.

ویژه‌‌‌‌گی‌های ریخت‌شناختی، مولکولی‌ و بیماری‌زایی گونه‌های جنس Colletotrichum جدا شده از سیب‌زمینی و پیاز در استان اصفهان

دوره 87، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-26
فریبا قادری؛ عاطفه کرباسی؛ بهرام شریف نبی؛ علیرضا جوادی استهباناتیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.