1.

ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی با استفاده از مدلI. C. D (مطالعه موردی: منطقه خضرآباد- همت‌آباد یزد)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 402-420
سعید قره چلو؛ محمدرضا اختصاصی؛ مجتبی زارعیان جهرمی؛ محمد باقر صمدی

2.

بررسی پوشش زیراشکوب در محیط‌های تحت کشت سیاه‌تاغ در منطقه اردستان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 436-446
غلامرضا زهتابیان؛ جمال بخشی؛ مهرنوش قدیمی؛ نادر بیرودیان

3.

بررسی خصوصیات اکولوژیکی Salsola rigida در مراتع خشک استان سمنان

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 484-497
داریوش قربانیان

4.

بررسی روابط متقابل برخی خصوصیات خاک وگیاه درگونه مرتعی Salsola rigida در مناطق بیابانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-7
داریوش قربانیان؛ محمد جعفری

5.

بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر زرد شدن تاغزارهای دست‌کاشت ( مطالعه موردی در استان سمنان )

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 525-539
داریوش قربانیان؛ سودابه کروری؛ پروین صالحی؛ عمار رفیعی امام؛ سید محمد موسوی

6.

بررسی عوامل زمین شناختی موثر در تشکیل بیابانهای استان بوشهر و تعیین قلمرو آن

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 391-402
فرهاد فخری؛ و سید محی الدین جعفری؛ محمد خسروشاهی

7.

بررسی نقش کویرها در تشکیل بیابان‌های ماسه‌ای یزد

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 344-355
کاظم دشتکیان؛ حمیدرضا عباسی؛ محمد ابوالقاسمی

8.

تعیین قلمرو بیابانهای ایران از جنبه عوامل محیط طبیعی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 404-417
محمد خسروشاهی؛ مرتضی ابطحی؛ محمدتقی کاشکی؛ سکینه لطفی نسب؛ فاطمه درگاهیان؛ زهره ابراهیمی خوسفی

9.

تعیین قلمرو مناطق بیابانی استان هرمزگان از جنبه ژئومرفولوژی1

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 485-492
محمد غلامپور؛ محمد خسروشاهی؛ جلال برخورداری

10.

تغییرات قطر تاج و ارتفاع درختچه‌های هرس شده در تاغکاریهای یزد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 478-489
ناصر باغستانی میبدی؛ محمد تقی زارع؛ محمد ابو القاسمی

11.

تهیه نقشه مناطق بیابانی استان خراسان براساس پارامترهای اقلیمی و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 12، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 1-20
محمدتقی کاشکی؛ رضا غفوریان؛ محمد خسروشاهی

12.

توسعه روشی برای شناسایی و تفکیک مناطق بیابانی از دیدگاه اقلیم شناسی ( مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 40-56
محمد خسروشاهی؛ مجید حسنی؛ سید عزیز کرمی

13.

رفتارهای دگرآسیبی (آللوپاتی) در گونه‌های تاغ و درمنه دشتی و اثرات آن‌ها بر پوشش گیاهی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 60-65
ناصر باغستانی میبدی؛ صدیقه زارع‌کیا

14.

شناسایی و تفکیک مناطق بیابانی از دیدگاه ژئومرفولوژیکی ( مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 275-286
حسین عطارپورفرد؛ مجید حسنی؛ محمد خسروشاهی

15.

شناسایی و معرفی تیپ های گیاهی بیوم های بیابانی استان یزد

دوره 11، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 383-408
کاظم دشتکیان؛ محمد خسروشاهی

16.

‏قلمرو بیابان‌های ایران از دریچه تحقیقات

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 36-30
محمد خسروشاهی

17.

قلمرو بیابان های استان اصفهان از جنبه اقلیم شناسی

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 249-262
مرتضی ابطحی؛ محمد خسروشاهی

18.

قلمرو بیابانهای اقلیم شناسی ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 96-113
محمد خسروشاهی؛ محمدتقی کاشکی؛ طاهره انصافی مقدم

19.

قلمرو محدوده‌های بیابانی استان هرمزگان از دیدگاه زمین شناختی

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 17-26
سعید چوپانی؛ محمد خسرو شاهی؛ محمد غلامپور؛ خسرو میرآخورلو

20.

قلمرو مناطق بیابانی استان مرکزی از جنبه پوشش گیاهی

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 149-165
اکبر گندمکار قالهری؛ محمد خسروشاهی؛ غلامرضا گودرزی؛ حجت ا.. زاهدی پور؛ اسماعیل عزیز آبادی

21.

قلمرو مناطق بیابانی استان هرمزگان از جنبه پوشش گیاهی

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 95-113
کیان نجفی تیره شبانکاره؛ ، محمد خسرو شاهی؛ محمد غلامپور

22.

مقایسه اثر استفاده از مواد جاذب رطوبت و مالچ های غیر نفتی با مالچ های نفتی بر جوانه زنی گیاهان و تثبیت شن های روان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 121-134
مهدی فرحپور؛ فتح اله غیور؛ حسین شرباف؛ علی یوسفی زاده

23.

مقایسه قلمرو بیابانهای اقلیم‌شناسی و زمین‌ساختی ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 336-352
محمد خسرو شاهی؛ عهدیه کالیراد؛ حمید حسینی مرندی

24.

مقاله تطبیقی قلمروهای بیابان های استان تهران از دیدگاه های مختلف

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-428
محمد خسروشاهی؛ مجید حسنی؛ شیرین محمدخان؛ عباس عطارپور؛ سید عزیز کرمی؛ ابوالفضل خلیل پور؛ ابراهیم فراهانی؛ حمیدرضا عباسیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.