1.

ارائه مدل برآورد ظرفیت چرای بلندمدت مراتع

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 241-259
جواد معتمدی؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ مهدی فرح پور؛ محمدعلی زارع چاهوکی

2.

ارزیابی شاخص‌های معیار خاک جهت بررسی وضعیت بیابان‌زایی مناطق سلیمان، حسین‌آباد میش‌مست و گازران در استان قم

دوره 13، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 278-283
محمد جعفری؛ فاطمه پناهی؛ حسن احمدی؛ حمیدرضا عباسی؛ محمد موسوی؛ محمد علی زارع؛ علی طویلی

3.

برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در مراتع خشک و نیمه خشک (منطقه مورد مطالعه : شهرستان ملارد)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 403-396
مائده نصری؛ مهدی قربانی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ حامد رفیعی

4.

برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات آب و هوایی، خصوصیات گیاه (مرتع) و خاک به کمک برنامه نرم‌افزارCropwat 8.0 (مطالعه موردی: منطقه استپی استان مرکزی ایران، ایستگاه رودشور)

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-16
علی احسانی؛ حسین ارزانی؛ مهدی فرحپور؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ مرتضی اکبر زاده

5.

بررسی اثر پساب شهری، آب شور و آب لب‌شور بر برخی از ویژگی‌های خاک (مطالعه موردی: دشت قم)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 543-554
مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ سعید شجاعی

6.

بررسی اثر معیار خاک در بیابان‌زایی با استفاده از مدل مدالوس (مطالعه موردی منطقه حبله‌رود)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 468-480
غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ فاطمه موحدیان؛ مریم نعیمی

7.

بررسی اثرهای سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در دو گونه Agropyron desertorum و Agropyron elongatum

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-31
فهیمه عرب؛ علی‌اشرف جعفری؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ علی طویلی

8.

بررسی پتانسیل ذخیره کربن در درمنه‌زارهای حریم جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوانکی – گرمسار)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 128-137
احمدرضا پناهیان؛ حمیدرضا ناصری؛ مجید کریمپور ریحان؛ محمد جعفری؛ سیدعلیرضا حسینی

9.

بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک مراتع اشتهارد با استفاده از روش‌های آمار مکانی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 310-299
نرگس ناصری حصار؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری

10.

بررسی تأثیر آبیاری با مکمل آبیار بر رشد گونه Atriplex canesence

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 719-728
سعید شجاعی؛ محمد جعفری؛ مینا ارست

11.

بررسی تأثیر تنش شوری بر روی برخی خصوصیات مرفولوژی و آناتومی سه گونه سالسولا (dendroides Pall Salsola , Moq richteri Salsola S.C.G mel , Salsola rigida )

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-34
علی تیموری؛ محمد جعفری

12.

بررسی تأثیر دو نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه‌زنی و رشد اولیه در گونه Seidlitzia rosmarinus

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 505-514
بهروز رسولی؛ بهرام امیری؛ محمد جعفری؛ محمدحسن عصاره

13.

بررسی تاثیر کشت گیاه بربیابانی شدن اراضی دشت سگزی اصفهان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 359-367
فاطمه شریفانی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ حمیدرضا عباسی؛ مهشید سوری

14.

بررسی تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 324-336
مرتضی اکبرزاده؛ محمدرضا مقدم؛ عادل جلیلی؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی

15.

بررسی تغییرات مورفولوژیک- فیزیولوژیک دو گونه مرتعی Puccinellia distance و Aeluropus littoralis برای مقابله با خشکی و شوری

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-10
اصغر قاسمی فیروزآبادی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین آذرنیوند؛ حمیدرضا عباسی

16.

بررسی خصوصیات بوم‌شناختی گونه نتر (Astragalus squarrosus) در رویشگاه‌های کاشان

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 372-383
حسین آذرنیوند؛ علی طویلی؛ سیدعلی صادقی سنگدهی؛ محمد جعفری؛ محمد علی زارع چاهوکی

17.

بررسی روابط متقابل برخی خصوصیات خاک وگیاه درگونه مرتعی Salsola rigida در مناطق بیابانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-7
داریوش قربانیان؛ محمد جعفری

18.

بررسی شور شدن خاک و دامنة تأثیر آن در اثر تاغکاری در دشت سگزی اصفهان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 202-218
احسان زندی اصفهان؛ محمد جعفری؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ حسین آذرنیوند

19.

بررسی و مقایسه اثرات فعالیت‌های کشاورزی بر ویژگی‌های تخریبی خاک منطقه اشتهارد

دوره 27، شماره 2، بهار 1399
شیما جوادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ اعظم ابوالحسنی

20.

بررسی و مقایسه تأثیر نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه‌زنی و رشد اولیه در Salicornia herbacea و Alhagi persarum

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 233-243
بهرام امیری؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ بهروز رسولی؛ علی اشرف جعفری

21.

پایش تغییرات پوشش گیاهی مراتع در فصل رویش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و ارتباط آن با عوامل اقلیمی مطالعه موردی: استان البرز

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 615-624
مرتضی حسینی توسل؛ حسین ارزانی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ محمد جعفری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اصغر کهندل

22.

تاثیر آبیاری با مکمل آبسار بر رشد گونه ارزن وحشی (Panicum eruciferum)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 441-454
سعید شجاعی؛ محمد جعفری

23.

تاثیر پخش سیلاب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی تنگستان - استان بوشهر

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 235-248
فرهاد فخری؛ محمد جعفری؛ محمدحسین مهدیان؛ حسین آذرنیوند

24.

تأثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخترآباد ساوه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 249-260
علی احسانی؛ حسین ارزانی؛ مهدی فرحپور؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ حمید رضا میرداودی؛ حمیدرضا عباسی؛ مژگان السادات عظیمی

25.

تعیین ارزش غذایی گونه شورپسند Halostachys caspica در مراحل مختلف فنولوژیکی در سه رویشگاه متفاوت

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 32-41
بهروز رسولی؛ بهرام امیری؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.