1.

اثر توسعه رشد گیاه و تغییرات بارندگی بر مقادیر تولید گیاهان علوفه‌ای مرتعی مراتع نیمه‌استپی (مطالعه موردی: مراتع میانبند مشگین‌شهر)

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 40-48
جابر شریفی؛ مرتضی اکبرزاده

2.

ارزیابی پایداری تولید علوفه چند گونه مرتعی با استفاده از روش های تک متغیره پارامتری و روش های ناپارامتری در مراتع گون بان هرسین، استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 570-583
محمدرضا شوشتری؛ هوشمند صفری؛ محمد فیاض؛ مرتضی اکبرزاده؛ سعیده ناطقی

3.

بررسی اثر قرق بر خصوصیات پوشش گیاهی و حفاظت خاک در مراتع ییلاقی گردنه زاغه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 417-425
رضا سیاه منصور؛ مرتضی اکبرزاده؛ احسان زندی اصفهان؛ کریم خادمی؛ سیداکبر جوادی

4.

بررسی تاثیر میزان بذر و کود فسفر بر عملکرد علوفه اسپرس

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 193-214
تقی میرحاجی؛ مرتضی اکبرزاده

5.

بررسی تغییرات پوشش گیاهی در داخل و خارج قرق رود شور

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 167-188
مرتضی اکبرزاده

6.

بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع گیان نهاوند در شرایط چرا و قرق

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 343-352
قاسم اسدیان؛ مرتضی اکبرزاده؛ محمدرضا صادقی منش

7.

بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان گلستان (مطالعه موردی: منطقه مراوه‌تپه)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 685-697
سیدعلی حسینی؛ جمشید خطیرنامنی؛ مرتضی اکبرزاده

8.

بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه های مرتعی مراتع قره باغ ارومیه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 613-623
احمد احمدی؛ مرتضی اکبرزاده؛ حسن یگانه؛ مریم بخشنده سوادرودباری؛ الهه احمدی

9.

بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع سرعلی آباد گرگان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 205-215
سیدعلی حسینی؛ مرتضی اکبرزاده

10.

پایش پوشش گـیاهی و تولید مراتع استپی استان قم طی یک دوره شش ساله

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 296-313
حسین ارزانی؛ سید مهدی ادنانی؛ حسین بشری؛ مژگان سادات عظیمی؛ حسین باقری؛ مرتضی اکبرزاده؛ سید حسن کابلی

11.

تأثیر قرق و چرا بر تغییرات پوشش گیاهی منطقه ارکوئین زنجان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 493-504
فرهاد آقاجانلو؛ مرتضی اکبرزاده؛ احمد موسوی

12.

تعیین همبستگی بارندگی با تولید علوفه سالانه مهمترین بوته‌ای‌های مرتعی منطقه فیروزکوه

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 54-62
سیدتقی میرحاجی؛ مرتضی اکبرزاده؛ فرهاد آژیر

13.

روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید مراتع در استان مرکزی طی یک دوره 5 ساله (1377-1381)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-436
حسین ارزانی؛ حمیدرضا میرداودی؛ مهدی فرحپور؛ مژگان السادات عظیمی؛ سیدحسن کابلی؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ ولی الله مظفریان

14.

مطالعه تأثیر درجه روز- رشد و رطوبت خاک بر فنولوژی گونه Stipa hohenackeriana در مراتع خشک و نیمه‌خشک

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 321-332
مژگان‌سادات عظیمی؛ مریم بخشنده سوادرودباری؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ فرهنگ قصریانی؛ فرهنگ جعفری

15.

مقایسه ارقام بومی و بیگانه یونجه در منطقه طالقان

دوره 8، شماره 5، تابستان 1380، صفحه 71-92
مرتضی اکبرزاده؛ حسین حیدری شریف آباد

16.

مقایسه تولید علوفه های درمنه در استان سمنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 729-742
تقی میرحاجی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی اکبرزاده

17.

مقایسه تولید علوفه یونجه های یکساله در شرایط دیم ارومیه

دوره 8، شماره 4، تابستان 1380، صفحه 1-23
مرتضی اکبرزاده؛ سرگون ادیشوContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.