1.

ارزش قارچ‌های میکوریزی همزیست‏ برای گونه‌های مختلف گیاهی؛ مطالعه موردی: گونه داغداغان (Celtis caucasica L)

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-42
محمد متینی‌زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ طاهره علیزاده؛ الهام نوری؛ شهاب بختیاری

2.

بنه‌های کهن‌سال ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 43-50
مصطفی خوشنویس؛ محمدحسین صادق‌‌زاده حلاج؛ محمد متینی‌زاده؛ شهرام احمدی؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی

3.

داده‌های جامع و بزرگ (Big data) چه اطلاعاتی در مورد تنوع گونه‌ها ارائه می‌دهند؟

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 112-112
محمد متینی‌زاده

4.

گردوهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 30-45
مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی‌زاده؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی

5.

نقش مدیریت چرا در همزیستی گونه سالسولا (Salsola laricina) با قارچ‌های میکوریزی آربسکولار

دوره 3، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 36-39
الهام نوری؛ علیرضا مشکی؛ محمد متینی‌زاده؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ سعیده رجایی

6.

ویژگی‌های ریخت‌شناسی و رویشگاهی درختان کهنسال استان قم

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 35-39
محمد متینی‌زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ حسین توکلی نکو؛ محمدرضا مرادی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.