دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 120، پاییز 1397، صفحه 1-120  XML

1

بررسی تاثیر محلول پاشی سیلیس و پتاس علاوه بر مصرف خاکی پتاسیم بر عملکرد کمی وکیفی چغندر قند (.Beta vulgaris L) در شرایط تنش رطوبتی

صفحه 1-19
محمد فرازی؛ lمرتضی گلدانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ احمد نظامی؛ جواد رضایی

2

اثر کشاورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک و عملکرد کنجد در تناوب با گندم

صفحه 20-40
صادق افضلی نیا؛ علی داد کرمی؛ محمد جواد روستا

3

برآوردتغییرات سطح زیرکشت گندم و سویا با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای در غرب استان گلستان

صفحه 41-61
پریسا علی زاده؛ بهنام کامکار؛ شعبان شتایی؛ حسین کاظمی

4

اثر تلقیح باکتری های افزاینده رشد گیاه بر رشد و جذب عناصر غذایی ذرت دانه‌ای (هیبرید سینگل کراس 704)

صفحه 62-74
حمیدرضا دورودیان؛ حسین بشارتی کلایه؛ میترا افشاری

5

اثر دور مختلف آبیاری بر توزیع مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج در شمال خوزستان

صفحه 75-94
کاوه لیموچی؛ فاطمه فاطمی نیک؛ مهرداد یارنیا؛ سید عطاءاله سیادت؛ عبدالعلی گیلانی؛ ورهرام رشیدی

6

ﺑﺮرﺳﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻨﻮﻟﻮژﻳکی، ریختی و فیتوشیمی ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی زیره سبز در شرایط آب و هوایی مشهد

صفحه 95-113
مهدی فراوانی؛ علی اشرف جعفری؛ مجید رنجبر؛ عبدالکریم نگاری؛ نرجس عزیزی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.