1.

شناسنامه جلد 1-28


2.

مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

صفحه 1-13
سید فاضل میراحمدی؛ محمدرضا حسندخت؛ فاطمه سفیدکن؛ محمداسماعیل حسنی

3.

اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی

صفحه 14-27
مه‌لقا قربانلی؛ فریده احمدی؛ اعظم منفرد؛ غلامحسین بخشی‌خانیکی

4.

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونه‌سای شیرازی (Nepeta schiraziana Boiss.)

صفحه 28-34
محمدرضا اخگر؛ مهران مرادعلیزاده

5.

بررسی تنوع ژنتیکی در بین و درون برخی از جمعیت‌های آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

صفحه 35-47
علیرضا یاوری؛ وحیده ناظری؛ فاطمه سفیدکن؛ ذبیح‌اله زمانی؛ محمداسماعیل حسنی

6.

اثر تیمارهای خراش‌دهی سرما و پس‌رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه‌زنی

صفحه 48-57
علی‌اکبر حسین‌پور قزوینی؛ محمدعلی علیزاده؛ علی‌اشرف جعفری؛ علی‌رضا ولدآبادی

7.

بررسی اثر استخراج ترکیب‌های فنولی میوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال‌های مختلف بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان

صفحه 59-72
مریم قادری قهفرخی؛ مهران اعلمی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمدحسین عزیزی؛ محمد قربانی

8.

تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

صفحه 73-87
وریا ویسانی؛ سعیده رحیم‌زاده؛ یوسف سهرابی

9.

افزایش بیان دائم ژن کدئینون ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی‌فرا (Papaver somniferom L.)

صفحه 88-102
بهمن حسینی؛ هاله هاشمی‌سهی؛ فرج‌الله شهریاری؛ اسماعیل دهقان

10.

بررسی اثر تاریخ کشت دیم بر صفات کمّی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

صفحه 103-108
عهدیه کالیراد

11.

ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه

صفحه 109-120
هاشم کنشلو؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی‌کرم؛ یوسف آچاک

12.

تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

صفحه 121-130
نرگس حیدری؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی؛ جلال صبا

13.

اثر اسموپرایمینگ بذر و دور آبیاری بر عملکرد کمّی و میزان اسانس زیره سبز (Cuminum ciminum L.)

صفحه 131-141
اصغر رحیمی

14.

تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L)

صفحه 142-152
حسین احمدی چناربن؛ سعید مینایی؛ علی‌رضا بصیری؛ مرتضی الماسی؛ اکبر عرب حسینی

15.

شناسایی و تعیین مقدار ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی روغن دانه کاپاریس اسپینوزا (Capparis spinosa L.) در ایران

صفحه 153-160
سارا صفارپور؛ محمدهادی گیویان‌راد؛ پیمان بهشتی

16.

مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس سه گونه از جنس پونه‌سا (Nepeta L.) در منطقه کاشان

صفحه 161-175
حسین بتولی؛ جواد صفائی قمی

17.

مدل‌سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی

صفحه 176-186
زهرا کریمیان فریمان؛ آزاده موسوی بزاز؛ محمد بنایان اول


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.