1.

شناسنامه جلد 4-26


2.

تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

صفحه 452-465
محمدتقی درزی؛ محمدرضا حاج سیدهادی؛ فرهاد رجالی

3.

اثرکمبود آب و برهم‌کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

صفحه 466-476
مه‌لقا قربانلی؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی؛ صنم سلیمی‌الیزئی؛ مهدی هدایتی

4.

بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک‌کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک‌کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)

صفحه 477-489
محمّدتقی عبادی؛ مصطفی رحمتی؛ مجید عزیزی؛ محمّد حسن‌زاده خیاط

5.

بررسی ریشه‌زایی شاخه‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از طریق خوابانیدن تحت تیمارهای مختلف هورمونی در دو فصل متفاوت

صفحه 490-499
محمدحسن عصاره؛ زهرا آبروش؛ سیدرضا طبایی‌عقدایی

6.

مطالعه برخی عوامل بوم‌شناختی، ویژگی‌های ریختی، سطح پلوئیدی و ترکیب‌های اسانس آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) در دو رویشگاه طبیعی استان آذربایجان شرقی

صفحه 500-512
علیرضا یاوری؛ وحیده ناظری؛ فاطمه سفیدکن؛ محمداسماعیل حسنی

7.

شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی آناتومیکی گیاه Oliveria decumbens Vent.

صفحه 513-520
حمزه امیری؛ حسین لاری یزدی؛ بهروز دوستی؛ فرانک صمصام‌نیا

8.

اثر محل کاشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

صفحه 521-530
رضا امیدبیگی؛ ابوالفضل علی‌رضالو

9.

بررسی تأثیر زمان برداشت برکمیت و کیفیت اسانس دو گونه Salvia officinalis L. و Mentha piperita L. در استان خوزستان

صفحه 531-543
مهدی میرزا؛ بی‌بی فاطمه قریشی؛ آقاجان بهادری

10.

اثر غلظت‌های مختلف مس بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنلی در برگ و ریشه گیاه بارهنگ (Plantago major L.)

صفحه 544-554
مه‌لقا قربانلی؛ آرین ساطعی؛ سارا نصیری سوادکوهی

11.

شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand.

صفحه 555-560
محمدرضا اخگر؛ مهران مرادعلیزاده؛ علی فقیهی زرندی؛ مجید خراسانی‌پور

12.

تأثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب‌های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

صفحه 561-573
سعید یوسف‌زاده؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه سفیدکن؛ احمد اصغرزاده؛ امیر قلاوند

13.

مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندامهای هوایی گیاه Artemisia turcomanica Gand. در ساعت‌های مختلف تقطیر

صفحه 574-582
طیبه بی‌نیاز؛ زهره حبیبی؛ مریم یوسفی

14.

مقایسه روشهای مختلف کشت بذر و جنین و بررسی اثر زغال فعال در بهینه‌سازی کشت درون شیشه گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss.)

صفحه 583-595
فروغ منتظری؛ منصور امیدی؛ نیکنوش ایمانی

15.

بررسی تأثیر رویشگاه و تاریخ کشت بر عملکرد بذر گیاه دارویی pimpinella affinis Ledeb.

صفحه 596-605
فاطمه عسکری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.