1.

شناسنامه جلد 4-35


2.

اثر عصاره هیدروالکلی سرخه‌ولیک (Crataegus monogyna Jacq.) بر هیستوپاتولوژی و نشانگرهای آسیب کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی نر بالغ

صفحه 539-550
میثم احمدی نسب؛ سعید ولی‌پور چهارده چریک؛ محبوبه سترکی

3.

بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.)

صفحه 551-564
مبارکه طالع زاده؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ جعفر نباتی؛ رضا توکل افشاری

4.

اثرهای زیستی عصاره‌های آقطی، گزنه، تمشک و سرخس عقابی روی کنه تارتن دو نقطه‌ای

صفحه 565-576
سمانه صالحی؛ محمود محمدی شریف؛ علیرضا هادیزاده

5.

اثر نوع ریزنمونه‌ بر مقدار ماده مؤثره تولید شده در شرایط In vitro در دو گونه Betula pendula Roth و Betula litwinowii

صفحه 577-587
وحیده پیام نور؛ جمیله نظری؛ راضیه جعفری حاجتی

6.

بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی

صفحه 588-600
صدیقه اسمعیلی؛ مریم رفیعی؛ مهدی صیدی؛ سیامک بیگی؛ زهرا طهماسبی؛ میثم محمدی؛ مهرداد کهزادیان

7.

اثر نیتریک اکسید بر فیزیولوژی و متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی

صفحه 601-616
بهروز اسماعیل پور؛ حمیده فاطمی؛ معصومه مرادی

8.

اثر کاربرد عصاره و اسانس آویشن زوفایی و مرزه بختیاری در محلول گلجایی بر بهبود کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی ژربرا (Gerbera jamesoni L.) رقم Pink Elegance

صفحه 617-634
میثم محمدی؛ میترا اعلائی؛ مهدی صیدی

9.

بررسی میزان اثربخشی غلظت‌های مختلف اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و S. spicigera (C. koch) Boiss.) در کنترل کنه واروا کندوی عسل

صفحه 635-643
سعید دوازده امامی؛ رامین انیکازی؛ علیرضا جلالی زند

10.

استفاده از روش سطح پاسخ به‌منظور بهینه‌سازی استخراج عصاره بخش هوایی کرفس (Apium graveolens L.) و ترکیب‌های فنولیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن به کمک امواج فراصوت

صفحه 644-664
فاطمه سلیمی؛ محمد فتاحی؛ جواد حمزه ئی

11.

ارزیابی ویژگی‌‌‌های رشد و ترکیب‌های اسانس در دو گونه دارویی پونه‌‌‌سای برافراشته (Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.) و پونه‌‌‌سای تاج‌‌‌کرکی (N. eremokosmos Rech.)

صفحه 665-676
بابک بحرینی نژاد؛ بهلول عباس‌زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ زهرا جابرالانصار

12.

ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی

صفحه 677-690
قاسم اقلیما؛ عزیزاله خیری؛ محسن ثانی خانی؛ جواد هادیان؛ میترا اعلایی

13.

شناسایی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اسکلت ترپنوئید در میوه گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) با استفاده از تکنیک توالی‌یابی RNA

صفحه 691-702
معصومه درافشان؛ مهدی سلطانی حویزه؛ وحید شریعتی

14.

بررسی اثر چهار تنظیم‌‌کننده رشد بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه‌ای

صفحه 703-715
فاطمه حیدری؛ فرید شکاری؛ بابک عندلیبی؛ جلال صبا


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.