1.

بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه Barbus esocinus (Heckel , 184) در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان)

صفحه 1-24
غلامرضا اسکندری؛ سیمین دهقان؛ منصور نیک پی

2.

انگلهای کرمی دستگاه گوارش لاک پشت برکه ای Emys orbicularis در استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری استان گلستان

صفحه 25-36
جمیله پازوکی؛ عباسعلی آقایی مقدم

3.

اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

صفحه 37-48
اسماعیل پقه؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی

4.

برآورد میزان زی توده و اثر شاخص های هواشناسی روی ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در آبهای ساحلی هرمزگان

صفحه 49-60
محسن صفایی؛ احسان کامرانی؛ محمد مومنی

5.

بررسی مورفومتریک - مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa) کوچگر به سفید رود

صفحه 61-76
کیوان عباسی؛ امین کیوان؛ محمدرضا احمدی

6.

وضعیت صید و صیادی و ارزیابیذخایر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در دریاچه مخزنی سد مهاباد در فصل صید سال 1378-1377

صفحه 77-96
شهرام عبدالملکی

7.

بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 97-114
حسن فضلی؛ داود غنی نژاد

8.

اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 115-128
ضیا کردجزی؛ ابوالقاسم کمالی؛ رجب محمد نظری؛ فرهاد یغمایی

9.

برخی ویژگیهای زیستی شاه میگوی خزری Astacus Leptodoctylus eichwaldi Bott , 1950 در سواحل بندر انزلی

صفحه 129-148
محمد کریمپور؛ علی اصغر خانی پور؛ سید امین اله تقوی

10.

بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD

صفحه 149-162
سعید کیوان شکوه؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی

11.

تهیه کتلت ماهی کپور و تعیین زمان ماندگاری آن در دمای شردخانه ای 18- درجه سانتیگراد

صفحه 163-170
سهراب معینی؛ بیتا بسیمی

12.

ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در سواحل جنوبی دریای

صفحه 171-190
مهدی مقیم

13.

بررسی میزان همبستگی تغییرات کلروفیل a و عامل شفافیت در حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 191-200
حسن نصراله زاده ساروی؛ سید عباس حسینی

14.

بررسی رژیم غذایی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis L 1758) در تالاب امیر کلایه لاهیجان

صفحه 201-220
شعبانعلی نظامی بلوچی؛ حسین خارا؛ پریسا پاوند

15.

بررسی وضعیت آلودگی میگوهای پرورشی در منطقه چوئبده آبادان ومولدین دریایی به تک یاخته داخلی گرگرین (Gregarine)

صفحه 221-226
بهروز تمجیدی؛ نیازمحمد کر


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.