1.

تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد و پروفیل اسیدهای چرب میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

صفحه 1-10
امین اوجی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ علی طاهری؛ انسیه غنی زاده کازرونی

2.

همبستگی بین طول، وزن و سن مولدین ماهی بنی (Barbus sharpeyi Günther 1874) و ماهی شیربت (Barbus grypus Heckel 1843) در تکثیر مصنوعی

صفحه 11-20
فرود بساک کاهکش؛ وحید یاوری؛ فرخ امیری؛ غلامرضا مکوندی؛ منصور نیک پی

3.

زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر

صفحه 21-32
علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ رضا پور غلام؛ محمد علی افرایی بندپی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ شهرام عبدالملکی

4.

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری شرکتهای صیادی استان بوشهر و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP)

صفحه 33-42
غلامرضا جمالی؛ تورج ولی نسب

5.

استفاده از اسانس گل میخک (Eugenia caryophillata) بارگذاری شده بر نانو ذرات آهن برای القا بیهوشی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 43-52
علی خسروانی زاده؛ مصطفی غفاری؛ مصطفی خواجه؛ بهروز ابطحی؛ حسن صالحی؛ اسحاق زکی پور رحیم آبادی؛ خلیل احمدی پور نظام آبادی

6.

اثرات برخی از عوامل بیوشیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) برای جلوگیری از پدیده هضم دیواره شکمی در محیط in vitro

صفحه 53-62
عباس زمانی؛ مسعود رضائی؛ رسول مدنی

7.

بررسی امکان پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب لب شور زیر زمینی

صفحه 63-70
عباسعلی زنده بودی؛ رضا قربانی واقعی

8.

تاثیر آرتمیای غنی شده با ویتامین C و اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) روی رشد و بازماندگی پست لارو میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

صفحه 71-80
محب علی سیستانی؛ مازیار یحیوی؛ امیر هوشنگ بحری؛ اشکان اژدهاکش

9.

تاثیر پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa) و ضایعات کشتارگاهی طیور بر ترکیب اسیدهای آمینه، رشد و بقا آلوینهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 81-96
علی طاهری؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ روئین حلاج

10.

تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا فرانسیسکانا و ویتامین E بر میزان رشد، مرگ و میر و مقاومت در برابر استرس لارو شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

صفحه 97-106
محمد نبی عدلو؛ عباس متین فر

11.

اثر متقابل سلنیوم و چربی جیره بر ترکیب اسید چرب بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 107-116
جعفر کریم زاده؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ قاسم کریم زاده

12.

تغییرات زیتوده جلبکهای قرمز در مناطق کشندی استان بوشهر

صفحه 117-128
محسن گراوند کریمی؛ علی دادالهی سهراب؛ حسین ریاحی؛ طاهره فاضلی دهکردی

13.

تعیین الگوی برداشت، میزان حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای استان هرمزگان

صفحه 129-138
علیرضا نظری بجگان؛ مهران یاسمی؛ محمد درویشی؛ احسان کامرانی

14.

پارامترهای رشد و نرخ مرگ و میر جمعیت ماهی چغوک رشته دار (Gerres filamentosus) و ماهی چغوک دم بلند (Gerres longirostris) در خوریات منطقه حفاظت شده حرای جاسک، ایران

صفحه 139-150
سید حسن هاشمی؛ علی سالارپوری؛ احسان کامرانی؛ افشین دانه کار

15.

یافته علمی کوتاه: کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 170 میلیمتر در کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 151-158
بهروز خوشقلب؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ محمود توکلی؛ هاشم جوشیده؛ بهروز فدایی؛ یزدان مرادی

16.

یافته علمی کوتاه: گزارش موردی سندرم لکه سفید چشمی در پیش مولدین پرورشی میگو پاسفید غربی (Litopenaus vannamei)

صفحه 159-162
امراله قاجاری؛ مریم میربخش؛ وحید یگانه؛ آذر صیدی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.