1.

شناسنامه

صفحه 1-9

2.

بررسی مقاومت به شوری در نهال چهار گونه درختی مناسب جنگل‌داری شهری

صفحه 282-265
پروانه عبدالهی؛ علی سلطانی؛ حبیب‌الله بیگی هرچقانی

3.

بررسی سازگاری و عملکرد چوب ارقام صنوبر تاج‌بسته (Populus nigra) در پوپولتوم مقایسه‌ای سنندج (مرحله نهایی)

صفحه 299-283
بایزید یوسفی؛ علیرضا مدیررحمتی

4.

مقایسه ویژگی‌های مورفولوژیک و کمی درختان راش قطور در دو رویشگاه سیستان گیلان و خیرود مازندران

صفحه 311-300
محمدرضا مروی مهاجر؛ مصطفی مرادی

5.

تأثیر فاصله و ترکیب کاشت بر عملکرد زیست‌توده هوایی سه گونه نیام‌دار کشت شده در تپه‌های ماسه‌ای خوزستان

صفحه 326-312
محمدحسن صالحه شوشتری؛ کورش بهنام‌فر؛ پدرام غدیری‌پور

6.

بررسی ارتباط برخی از عوامل اکولوژیکی بر پراکنش سرخدار (Taxus baccata L.) در جنگل های ارسباران (مطالعه موردی: حوضه‌های ایلگنه‌چای و هوراند)

صفحه 339-327
آیدین عبادی؛ آریان امیدوار

7.

واکنش نهال سفیدپلت (.Populus caspica Bornm) به تنش غرقابی

صفحه 355-340
سید احسان ساداتی؛ مسعود طبری؛ محمدحسن عصاره؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ پیام فیاض

8.

استفاده از سه روش نزدیکترین همسایه، تابع K رایپلی و میانگین مربعات در تعیین الگوی پراکنش گونه تاغ (Haloxylon ammodenderon C.A.Mey) در منطقه حفاظت‌شده سیاه‌کوه استان یزد

صفحه 369-356
بهمن کیانی؛ مسعود طبری؛ اصغر فلاح؛ سیدمحسن حسینی؛ محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی

9.

سهم محصولات غیرچوبی جنگل در معیشت روستائیان مناطق جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان)

صفحه 379-370
اسعد مهدوی؛ تقی شامخی؛ هوشنگ سبحانی

10.

طراحی شبکه جاده جنگلی با رعایت مسائل زیست‌محیطی، فنی و اقتصادی با استفاده از GIS و AHP (مطالعه موردی: بخش بهاربن جنگل خیرود)

صفحه 395-380
نیره شاهسوند بغدادی؛ مهتاب یرباوقار؛ هوشنگ سبحانی

11.

تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر خصوصیات کمی و کیفی ذغال‌اخته (Cornus mas L.) در جنگل‌های ارسباران

صفحه 407-396
احمد علیجانپور؛ جواد اسحاقی راد؛ عباس بانج شفیعی

12.

ارزیابی تأثیر فواصل کاشت بر وضعیت کمی و کیفی جنگل‌کاری توسکای ییلاقی

صفحه 420-408
سید‌علی‌اکبر رضایی طالشی؛ غضنفر اخلاصی

13.

بررسی اثرات دور آبیاری و روش ذخیره نزولات بر زنده‌مانی و خصوصیات رویشی گونه چش (کرت، Acacia nilotica) در منطقه چابهار

صفحه 431-421
علی‌اکبر عامری؛ هاشم کنشلو

14.

بررسی مقدماتی امکان ریشه‌زایی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) از طریق خوابانیدن در عرصه جنگل‌های زاگرس

صفحه 440-432
احمد توکلی؛ مرتضی پوررضا؛ یحیی خداکرمی

15.

ارزیابی تیمارهای مختلف در تولید مثل جنسی سفیدپلت به‌منظور گسترش اساس ژنتیکی این گونه در طبیعت

صفحه 452-441
فرهاد اسدی؛ حسین میرزایی ندوشن


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.