1.

ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران

صفحه 1-16
عارف معروف؛ مسعود امیر معافی؛ نورالدین شایسته

2.

Effects of amitraz, buprofezin and propargite on some fitness parameters of the parasitoid Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae), using life table and IOBC methods

صفحه 1-14
V. Hoseininaveh؛ L. Salehi؛ M. Ghadamyari؛ M. Gholamzadeh

3.

Entrapment of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata: Tetranychidae), by type IV glandular trichomes of Lycopersicon species

صفحه 15-27
B. Mallik؛ Z. Saeidi

4.

اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae

صفحه 17-32
شقایق سودی؛ سعید محرمی پور؛ محسن برزگر؛ مریم عطاپور

5.

Compatibility of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana with the insecticides fipronil, pyriproxyfen and hexaflumuron

صفحه 29-37
H. Barari؛ M. Ghazavi؛ B. Naseri؛ A. Sheikhi Garjan؛ M. Rashid

6.

تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae

صفحه 33-50
مریم عطاپور؛ سعید محرمی پور؛ محسن برزگر

7.

The influence of temperature on the functional response and prey consumption of Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

صفحه 39-52
F. Faraji؛ Y. Fathipour؛ S. Jafari

8.

هزینه‌های ترشح مواد کورنیکولی شته‌ی جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت‌های زیستی آن

صفحه 51-61
حمیدرضا صراف معیری؛ احمدرضا مهندسی؛ احمد عاشوری

9.

Evaluation of COI and ITS2 sequences ability to distinguish Lysiphlebus fabarum and Lysiphlebus confusus (Hymenoptera: Aphidiidae)

صفحه 53-66
M. M. Sohani؛ J. Hajizadeh؛ R. Hosseini؛ S. Rahimi

10.

بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی

صفحه 63-77
محمدرضا زرگران؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ علی اصغر پورمیرزا

11.

A contribution to the knowledge of family Chalcididae (Hymenoptera: Chalcidoidea) in Iran

صفحه 67-100
G. Delvare؛ E. Ebrahimi؛ H. Lotfalizadeh

12.

بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران

صفحه 79-91
فاطمه سعیدی؛ سعید محرمی پور؛ مریم عطاپور

13.

اولین گزارش گونه‌ی(Hym.: Ichneumonidae) Agrypon canaliculatum پارازتیوئید لارو پروانه‌ی (Yponomeuta evonymella (Lep.: Yponomeutidae از ایران

صفحه 93-95
مصطفی نیکدل؛ اریش دایلر

14.

اولین گزارش پشه‌ی گال‌زای بید (Rabdophaga heterobia (Dip.: Cecidomyiidae از ایران و بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی آن در استان آذربایجان غربی

صفحه 97-100
زهرا هاشمی خبیر؛ سید ابراهیم صادقی؛ کیت هریس؛ سیامک حنیفه

15.

اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران

صفحه 101-103
لیلا رمضانی؛ محمدسعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ سعید باقری؛ کامبیز مینایی

16.

The first report of two new genera of the subfamily Tephritinae (Dip.: Tephritidae) from Iran

صفحه 101-103
J. Nozari؛ S. Mohamadzade namin

17.

اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران

صفحه 105-107
حسن رحمانی؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.