1.

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 1-12
منصوره احمدی؛ سیّدعلی محمّد ثانوی؛ محمّد کافی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید ملک‌زاده شفارودی

2.

تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های بلوط ایرانی در جنگل‌های در حال‌ کاهش زاگرس شمالی با استفاده از مشخصه‌های بیوشیمیایی و نشانگر مولکولی SCoT

صفحه 13-29
نقی شعبانیان؛ لیلا علیخانی؛ محمّد شفیع رحمانی

3.

ارزیابی مولکولی رابطه فیلوژنتیک جمعیت‌هایی از لاله واژگون ایران با استفاده از توالی ناحیه ITS

صفحه 30-39
محمود کیانی؛ علیرضا بابائی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمّدرضا نقوی

4.

اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد بر باززایی درون شیشه‌ای گیاه عناب (Ziziphus jujuba)

صفحه 40-48
عبّاس صفرنژاد

5.

تولید دو رگه‌های بین گونه‌ای بین سفیدپلت (Populus caspica) و صنوبر نیگرا (Populus nigra) با استفاده از کشت جنین بالغ

صفحه 49-55
علی جعفری مفید آبادی

6.

اثرات کاهش و افزایش منابع نیتروژنی بر رشد درون‌شیشه‌ای صنوبر لرزان

صفحه 56-64
سید محمد شتاب بوشهری؛ حسن حاج نجاری؛ طیبه سهیلا نراقی؛ بهرام ایمانی

7.

ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت

صفحه 65-76
هادی درودی؛ مسلم اکبرنیا؛ سید محسن حسینی؛ محمّد حاجیان شهری

8.

باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی

صفحه 77-92
افشین حیدری؛ مراد جعفری؛ بهمن حسینی؛ مریم احساسات وطن؛ شاهین فریدوند

9.

اثر سن پایه و نور برکالزایی توس (Betula litwinowii) و بتولین القاءشده در شرایط درون‌شیشه‌ای

صفحه 93-102
نسترن مهری راد؛ وحیده پیام نور؛ جمیله نظری

10.

نگهداری بذر گَبر (Acacia tortilis) و چِش (Acacia nilotica) در شرایط فراسرد

صفحه 103-111
مریم جبلّی؛ محبّت علی نادری شهاب؛ علی اشرف جعفری

11.

مطالعه اثر خویش‌آمیزی اجباری بر ویژگی‌های زراعی و مورفولوژیک بروم‌گراس نرم (Bromus inermis)

صفحه 112-124
سهیلا اسپنانی؛ محمّد مهدی مجیدی

12.

اثرات رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E. microtheca و E. sargentii)

صفحه 125-133
محمّد هادی راد؛ محمّدحسن عصاره؛ مهدی سلطانی

13.

تنوع در عملکرد گل و میزان اسانس 25 ژنوتیپ گل‌محمدی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

صفحه 134-141
برزو یوسفی؛ سیّد رضا طبایی عقدایی؛ هوشمند صفری

14.

بررسی تنوع ژنتیکی از نظر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در جمعیت های مختلف ماریتیغال ) L. (Silybum marianum

صفحه 142-149
منصوره صرامی؛ حسین زینلی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.