1.

Dairy fungal contamination and reduction of aflatoxin M1 amount by three acid– and bile–resistant introductory probiotics versus Natamycin

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399
F. Faghihi Shahrestani؛ M. Tajabadi Ebrahimi؛ M. Bayat؛ J. Hashemi؛ V. Razavilar

2.

اثرات اسانس سنبل کوهی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 65-74
حسین زادگی میرزایی؛ سید عبداله حسینی

3.

اثرات استفاده از دو نوع برنامه محدودیت غذایی با و بدون پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم و هزینه تولید در بلدرچین‌های تخم‌‌گذار ژاپنی

دوره 31، شماره 118، بهار 1397، صفحه 185-194
تورج غلامی؛ علی نوبخت

4.

اثرات افزودنی حاوی پروبیوتیک، ویتامین C و بتائین در شرایط تنش گرمایی بر عملکرد سه سویه تجاری جوجه‌ گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم‌گیری چند شاخصی

دوره 32، شماره 124، پاییز 1398، صفحه 91-100
بابک اسدی؛ سید عبداله حسینی؛ محمد رضا سلیمانی؛ امیر حسین علیزاده قمصری؛ رامین علیوردی نسب

5.

اثرات تغذیه ای مکمل سل ماناکس بر شاخص های رشد، بافت شناسی روده و مقاومت در برابر یرسینیوزیس در قزل آلای رنگین کمان

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 125-138
امین خدادادی؛ عادل حقیقی؛ حسن ملکی نژاد؛ امیر توکمه چی؛ محمد افشار نسب

6.

اثرات جایگزینی جلبک Dunaliella salina با سبوس گندم و برنج و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر شاخص های رشد، تجزیه تقریبی بدن و ترکیب اسیدهای چرب Artemia franciscana

دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 207-212
شاه نور عشقی؛ فرزانه نوری؛ احمد ایمانی؛ ناصر آق

7.

اثرات فرم خوراک، پروبیوتیک و آنزیم در جیره‌های بر پایه تریتیکاله بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ویسکوزیته، pH محتویات هضمی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 271-284
سید مجید حسینی؛ سید ناصر موسوی؛ سید عبداله حسینی

8.

اثرات گیاهان دارویی، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خون جوجه‌های گوشتی

دوره 29، شماره 111، تابستان 1395، صفحه 45-54
علیرضا صفامهر؛ مظفر باقری؛ علی نوبخت

9.

اثرات هورمسیس‌گونه (اثرات دوگانه) فراورده بیولوژیک پروبیوتیک بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد با افزایش مقادیر آن در جیره بره‌های فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399
مهدی خدایی مطلق؛ مهدی میرزایی

10.

اثر افزودنی‌های باکتریایی بر بافت‌شناسی ژژنوم بلدرچین‌های ژاپنی با کمبود پروتئین تغذیه‌ای

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 58-68
محمدرضا اسدی؛ رسول شهروز؛ شاپور حسن زاده؛ سید داوود شریفی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد

11.

اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه‌ ماهیان سفید (Rutilus kutum)

دوره 24، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 95-102
محمدرضا ایمان‌پور؛ زهرا روحی

12.

اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 167-179
عالی حسینی؛ ابراهیم ستوده

13.

اثر متقابل جایگزینی جلبک Dunaliella salina با فرآورده های فرعی کشاورزی و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana

دوره 25، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 155-166
شاه نور عشقی؛ احمد ایمانی؛ فرزانه نوری؛ ناصر آق

14.

ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر

دوره 15، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 13-26
ندا مالکی؛ فرامرز خدائیان؛ سیدمحمد موسوی

15.

افزایش سودآوری اقتصادی پرورش میگو با استفاده از پروبیوتیک ها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 18-24
وحید یگانه؛ علی قوام پور؛ قاسم غریبی؛ سمیرا مبارکی

16.

بررسی اثرات سطوح مختلف پرو‌بیوتیک بتاپلاس بر ساختار بافت‌شناسی دوازدهه بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 158-166
محمدرضا اسدی

17.

بررسی اثر سینبیوتیکی پریمالاک و فرماکتو بر عملکرد، قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی، ریخت ‌سنجی مخاط روده و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی

دوره 29، شماره 111، تابستان 1395، صفحه 177-190
کاظم علیجان زاده فیروزی؛ میرداریوش شکوری

18.

بررسی ایمنی زیستی باکتری‌های جنس باسیلوس جداشده ازروده مرغ‌های گوشتی و زنبور عسل به عنوان پروبیوتیک به کمک شناسایی ژن‌های تهدیدگر و آزمون‌های بیوشیمیایی

دوره 32، شماره 125، زمستان 1398، صفحه 167-184
نازنین رضوانیان؛ ناهید مژگانی؛ نرگس واسجی

19.

بررسی برخی از اعضای خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) به عنوان پروبیوتیک در پرورش میگو

دوره 15، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 21-32
محمدرضا حسن نیا؛ فرزانه عزیز محسنی؛ وحید یگانه؛ سعید گنجور

20.

بررسی بی ضرری انتروکوک های پروبیوتیکی بومی جدا شده از محصولات شیری و شیر انسان با استفاده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی

دوره 31، شماره 120، پاییز 1397، صفحه 89-102
مهزاد خطیبی؛ نرگس واسجی؛ بهزاد صالحی؛ ناهید مژگانی

21.

بررسی تاثیر دماهای مختلف نگهداری بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتارم در سبوس گندم

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-90
لاله مشرف

22.

بررسی تاثیر عصاره گیاه آنیسون(Pimpinella anisum L.) و گلپر(Heracleum persicum) در مقایسه با اکسی‌تتراسایکلین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی ایلئوم و خصوصیات مورفولوژیکی تهی‌روده جوجه‌های گوشتی

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 27-38
مجید همتی؛ جعفر فخرایی؛ اکبر یعقوبفر؛ حسین منصوری یاراحمدی

23.

بررسی تأثیر غذای غنی شده با پروبیوتیک بر فراسنجه های رشد ماهی پرورشی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 115-124
نسرین چوبکار؛ شاپور کاکولکی؛ فرشته صحرایی؛ عبدالرضا آقاجانی؛ محیا رضایی منش؛ فروغ محمدی

24.

بررسی تاثیر نوع پروبیوتیک مورد استفاده بر روی میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و صفات لاشه جوجه های گوشتی

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 51-58
آیدین اسدی؛ هاشم فعله یاورکندی؛ سراین رزاق زاده

25.

بکارگیری دو گونه از پروبیوتیک‎های باسیلوسی بر پاسخ‎های ایمنی و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 105-117
داریوش عبداللهی آرپناهی؛ حجت‎الله جعفریان؛ مهدی سلطانی؛ حُسنی قلی‎پور کنعانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.