176.

سارال، رقمی جدید برای توسعه کشت پاییزه نخود در مناطق دیم سردسیر کشور

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 265-276
سیدحسین صباغ‌پور؛ داوود صادق‌زاده اهری؛ علی‌اکبر محمودی؛ همایون کانونی؛ یداله فرایدی؛ سید حسین صباغ پور؛ داوود صادق زاده اهری؛ محمدرضا شهاب؛ مسعود کامل؛ علی سعید؛ علی اکبر محمودی؛ پیام پزشکپور؛ خشنود نورالهی؛ مقصود حسنپور حسنی؛ محسن مهدیه؛ سامان بهرامی کمانگر؛ فرشید محمودی؛ محمد نعمتی فرد؛ محمد قاسمی

177.

سعید، رقم جدید نخود مناسب برای کشت پائیزه- انتظاری در مناطق معتدل و سرد در شرایط دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-164
علی سعید؛ سید حسین صباغ پور؛ یداله فرایدی؛ همایون کانونی؛ داود صادق زاده اهری؛ مسعود کامل؛ نعمتی فرد محمد؛ محمدرضا شهاب؛ علی اکبر محمودی؛ سیده سودابه شبیری؛ حسین مصطفائی؛ عادل جهانگیری؛ فرشید محمودی؛ محسن مهدیه؛ پیام پزشکپور؛ فرامرز سیدی؛ رحمت‌اله کریمی زاده؛ محمد آرمیون؛ رقیه عبدالعظیم زاده؛ علی اکبری کوکیا؛ عمر عزیزی؛ اسماعیل سید محمودیان

178.

سهم فتوسنتز جاری سنبله و برگ‌ها و انتقال مجدد قندهای محلول ساقه در شکل‌گیری عملکرد دانه دو رقم گندم نان در شرایط تنش رطوبتی پس از گرده‌افشانی

دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-19
محسن سعیدی؛ فواد مرادی؛ سعید جلالی هنرمند

179.

کوشا (KSC 201) هیبرید جدید ذرت زودرس برای کشت در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق با محدودیت طول فصل رشد و آب آبیاری

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 71-82
زیبنده دهقانپور؛ هادی حسن‌زاده مقدم؛ افشار استخر؛ محمدحسین سبزی؛ احمد مزین؛ محمدرضا شیری؛ علی شیرخانی؛ مسعود محسنی؛ کامران انوری؛ مجید زمانی؛ فرهاد صادقی؛ حسین احمدی

180.

گزینش ژنوتیپ‌های جدید گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) برای شرایط محیطی مختلف با استفاده از برخی آماره‌های پایداری

دوره 27، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 287-303
امیرحسن امیدی؛ محمدرضا شهسواری؛ ابوالقاسم الحانی؛ عباس جهان‌بین

181.

گندم هشترود، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیم‌زارهای مناطق سرد و معتدل کشور

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 175-185
مظفر روستایی؛ مقصود حسنپور حسنی؛ اسماعیل زاد حسن؛ جعفر جعفرزاده؛ بهزاد صادق‌زاده؛ رسول اسلامی؛ رضا رضایی؛ کاظم سلیمانی؛ غلامرضا عابدی‌اصل؛ ابراهیم روحی؛ هوشنگ پاشاپور؛ رضا حق‌پرست؛ مصطفی آقایی؛ ملک مسعود احمدی؛ غلامرضا خلیل‌زاده؛ تقی بابایی؛ رحمان رجبی؛ فرزاد افشاری؛ رحیم هوشیار؛ رامین روح‌پرور؛ سید محمود عطاحسینی؛ محمود مرادی؛ صمد سرکاری؛ معصومه خیرگو؛ شعبان کیا

182.

مستندسازی فرآیند تولید گندم در استان گلستان

دوره 2، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-16
نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رضا دیلم صالحی

183.

مطالعه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در کشت پاییزه در شرایط دیم

دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 173-191
حسین صباغ‌پور؛ پیام پزشکپور؛ رمضان سرپرست؛ علی سعید؛ منصور صفی‌خانی؛ عبدالله هاشم‌بیگی؛ ایرج کرمی

184.

مطالعه عملکرد، خصوصیات زراعی و همبستگی صفات هیجده رقم بهاره کلزا در منطقه گنبد

دوره 21، شماره 3، تابستان 1384، صفحه 385-398
فرجی ابوالفضل

185.

مطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک هیبریدهای ذرت دانه‌ای تحت روش‌های مختلف کوددهی نیتروژن

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 66-74
سجاد کردی؛ ماشاالله دانشور؛ منوچهر سیاح فر؛ قدرت الله شاه کرمی

186.

مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 46-72
رحیم یوسفی؛ محمد بنایان اول؛ سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی

187.

مقایسه تثبیت زیستی نیتروژن و عملکرد دانه ارقام تجاری و لاین‌های لوبیا در منطقه شهرکرد

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-79
فرود صالحی

188.

مقایسه روش‌های کاشت و داشت مکانیزه نسبت به شیوه سنتی و اثر آن‌ها برعملکرد دانه‌ نخود در در شرایط دیم

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-69
داود صادق زاده اهری؛ مهدی نبئی؛ محمد نریمانی؛ علی رخ‌افروز؛ محسن مهدیه؛ رضا صمدی؛ جلیل عطاریلر؛ فریبا صالحی

189.

مقایسه روش‌های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله‌سوار در منطقه ورزقان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 53-61
داود صادق زاده اهری؛ احد طایری

190.

مقایسه عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت با ارقام داخلی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 747-760
رجب چوکان؛ افشار استخر؛ حسین حدادی؛ محمدرضا شیری؛ کامران انوری؛ عزیز آفرینش؛ همایون دارخال؛ ثریا قاسمی

191.

مقایسه عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در ارقام بهاره گونه‌های کلزا

دوره 25، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 401-417
پویا آروین؛ مهدی عزیزی؛ افشین سلطانی

192.

مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399
رسول فخاری؛ احمد توبه؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ محمد مهدی زاده؛ حسین کربلائی خیاوی

193.

مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم

دوره 21، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 319-334
احمد اکبری‌نیا؛ محمود خسروی‌فرد؛ محمدباقر رضایی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی

194.

مقایسه لاین‌های امید‌‌بخش گندم نان در شرایط زارعین شهرستان علی‌آباد استان گلستان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 31-38
حبیب اله سوقی؛ احمدرضا کریمی؛ علی سهرابی1

195.

هلیل، رقم جدید کنجد، متحمل به بیماری بوته میری و تنش خشکی برای مناطق گرم و خشک جنوب کشور

دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 79-88
احمد آیین؛ سعدالله منصوری؛ موسی نجفی‌نیا؛ مهدی آزادوار؛ همایون سیاح‌پور

196.

واسنجی و ارزیابی مدل IXIM برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط آب و هوایی گرگان

دوره 33، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 203-230
محمدتقی فیض‌بخش؛ بهنام کامکار؛ حسن مختارپور؛ محمد اسماعیل اسدی

197.

واکنش ارقام تجاری و لاین‌های جدید کلزا به شرایط کشت تأخیری در مازندران

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-30
ولی‌الله رامئه

198.

واکنش پانزده رقم و لاین پیشرفته گندم آبی به تریپس (Haplothrips tritici K.)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 219-231
محمدرضا باقری؛ داود افیونی

199.

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت به خشکی موضعی ریشه و مصرف پتاسیم

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 46-53
حمید رضا میری؛ محمد مهدی شوکتی؛ محمد آرمین

200.

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر خشکی نسبی ریشه و کود پتاسیم

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-42
حمید رضا میری؛ محمد مهدی شوکتی؛ محمد آرمین

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.