101.

بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-95
مهدی دستورانی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ عباس بیابانی؛ زینب اورسجی؛ میثم حبیبی

102.

بررسی تأثیر زئولیت و قارچ میکوریزا آربسکولار بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ذرت در سطوح مختلف فسفر خاک

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 39-52
دانیال فرهادی؛ حمیدرضا اصغری؛ محمدرضا عامریان؛ علی عباسپور

103.

بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-62
حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار

104.

بررسی تغییرات عملکرد دانه و اجزای آن و قابلیت نخود سیاه (Cicer arietinum L.) در سرکوب علف‌های هرز در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-85
جلال جلیلیان؛ سعید حیدرزاده

105.

بررسی خصوصیات زراعی و مقاومت به سرما در ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط کشت پاییزه دیم

دوره 23، شماره 4، پاییز 1386، صفحه 489-504
یداله فرایدی

106.

بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-127
مژگان ویسی؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمد صالح منصوری؛ محسن غیاثوند

107.

بررسی ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دی آلل

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-186
غلامرضا خلیل زاده

108.

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم نان در مناطق سردسیر و معتدل دیم

دوره 19، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 263-275
مظفر روستایی؛ داوود صادق زاده اهری؛ علی حسامی؛ کاظم سلیمانی؛ هوشنگ پاشاپور؛ کورش نادرمحمودی؛ محمدمهدی پورسیاه بیدی؛ مسعود احمدی ملک؛ مقصود حسن پورحسنی؛ غلام رضا عابدی اصل

109.

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوثیپ های جو در مناطق سردسیر دیم کشور

دوره 23، شماره 3، تابستان 1386، صفحه 387-402
یوسف انصاری ملکی؛ رحمان رجبی؛ سیدمرتضی عظیم زاده؛ علی حسامی؛ کاظم سلیمانی؛ غلام رضا عابدی اصل

110.

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های گندم دوروم در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم

دوره 21، شماره 4، پاییز 1384، صفحه 561-576
داود صادق‌زاده اهری؛ سیدکریم حسینی؛ طهماسب حسین‌پور؛ جبار آلت جعفر‌بای؛ غلامرضا خلیل‌زاده؛ خشنود علیزاده دیزج

111.

بررسی صفات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم دوروم در کاشت زود و دیر در منطقه سردسیر دیم مراغه

دوره 16، شماره 4، پاییز 1379، صفحه 460-470
داوود صادق زاده اهری؛ مظفر روستایی؛ عارف امیری؛ غلام رضا خلیل زاده

112.

بررسی صفات کیفی و روابط آنها با عملکرد در لاین های امید بخش برنج ). )Oryza sativa

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 8-16
افروز رمضان پور؛ همت اله پیردشتی؛ شاپور عبدالهی مبرهن؛ سیده حدیثه بهاری ساروی

113.

بررسی صفات مرتبط با عملکرد دانه در گلرنگ با استفاده از تجزیه به عامل ها

دوره 24، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 563-578
H. حسین حاتم زاده حسین

114.

بررسی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات زراعی در کشت خالص و مخلوط ارقام سویا در شرایط خوی

دوره 18، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 273-282
محمد رضایی؛ مهدی تاج ‌بخش

115.

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا Brassica napus L.( ( در واکنش به کاشت تأخیری

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-73
حمیدرضا فنایی؛ غلامعلی کیخا؛ نورالله داوطلب؛ فرحناز سراوانی

116.

بررسی عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در منطقه شیروان

دوره 30، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 382-390
محمود قربانزاده نقاب؛ قربانعلی رسام؛ علیرضا دادخواه

117.

بررسی فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) در تاریخ‌های مختلف کاشت در استان خوزستان

دوره 29، شماره 2، بهار 1392، صفحه 201-213
عبدالامیر راهنما

118.

بررسی کمّیت و کیفیت اسانس Lallemantia iberica (MB) Fischer & Meyer با کاربرد کودهای شیمیایی مرسوم و نانو

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 274-290
عبدالله جوانمرد؛ پریسا کریمی کرمجوان؛ مصطفی امانی ماچیانی؛ علی استادی؛ صادق شهبازی دورباش

119.

بررسی مقاومت به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik)

دوره 20، شماره 1، بهار 1383، صفحه 23-37
بهمن یزدی صمدی؛ ناصر مجنون حسینی؛ سیدعلی پیغمبری

120.

بررسی واکنش ارقام گلرنگ به تیمار های آبیاری در کشتهای بهاره و تابستانه

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 36-52
غلامحسین شیر اسماعیلی؛ علی اکبر مقصودی مود؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی

121.

بررسی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به عمق‌های مختلف آب آبیاری در منطقه لنجان اصفهان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 79-92
حمیدرضا سالمی؛ حسنعلی عابدی

122.

بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 39-47
ولی اله رامئه؛ ساعده مظفری؛ عینعلی شفیعی

123.

بررسی واکنش برخی ژنوتیپ های کلزا به تنش خشکی

دوره 32، شماره 04، زمستان 1398، صفحه 59-75
اسداله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی زاد

124.

بررسی واکنش لاین‌های پیشرفته کلزا در شرایط زارع مازندران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 13-22
ولی‌اله رامئه

125.

بررسی و مقایسه عملکرد دانه، اجزای عملکرد علوفه سبز ارقام تریتیکاله و جو

دوره 20، شماره 3، تابستان 1383، صفحه 345-358
معرفت قاسمی؛ مجتبی وهاب زاده؛ غلام رضا خلیل زاده؛ امیر غریب عشقی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.