26.

اثر زمان برداشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزا در منطقه سیستان

دوره 23، شماره 1، بهار 1386، صفحه 59-74
حمیدرضا فنایی؛ حسین اکبری مقدم؛ غلام علی کیخا؛ محمدرضا نارویی راد؛ سیدسعید مدرس نجف آبادی سیدسعید

27.

اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-41
بهناز پورمراد کلیبر؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی

28.

اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش خشکی

دوره 32، شماره 2، بهار 1395، صفحه 216-230
فاطمه سالارپور غربا؛ حسن فرحبخش

29.

اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه و کارآئی مصرف آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس 302

دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 73-90
محمدمهدی نخجوانی‌مقدم؛ ابراهیم نجفی؛ حسین صدرقائن؛ الهام فرهادی

30.

اثر سوش‌های مختلف باکتری‌های ریزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام اصلاح شده نخود

دوره 29، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 403-412
مریم خدارحمی؛ سیدحسین صباغ‌پور؛ امین فرنیا

31.

اثر شرایط محیطی بر ارقام کلزای پاییزه و رابطه بین پایداری غشا سلول های طوقه و عملکرد کمی و کیفی محصول دانه

دوره 20، شماره 4، پاییز 1383، صفحه 445-456
حمید مدنی؛ قربان نورمحمدی؛ اسلام مجیدی هروان؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمدرضا نادری

32.

اثر عمق کاشت بر عملکرد دانه گندم زمستانه: مقاله کوتاه علمی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 277-280
سیروس محفوظی؛ داوود حسن پناه

33.

اثر عوامل زراعی بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد روغن دو ژنوتیپ بهاره کلزا در منطقه گنبد

دوره 22، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 277-285
ابوالفضل فرجی

34.

اثر فاصله خطوط کشت و میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو رقم عدس در شرایط سردسیر دیم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-141
سیده سودابه شبیری؛ هادی خرسندی؛ مسعود کامل

35.

اثر فاصله ردیف و میان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (رقم کوانتوم) در گنبد

دوره 20، شماره 3، تابستان 1383، صفحه 297-314
ابوالفضل فرجی

36.

اثر فاصله ردیف ومیزان بذر برعملکرد وخصوصیات زراعی گندم دیم رقم آذر2 درمناطق مرتفع ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-15
ابراهیم روحی

37.

اثر فاصله کاشت و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی کلزا رقم‌ هایولا 308 به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان

دوره 27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 399-415
محمد ربیعی

38.

اثر قوه زیست و قدرت بذر ارقام گندم بر استقرار گیاه و عملکرد دانه در شرایط مزرعه

دوره 20، شماره 3، تابستان 1383، صفحه 383-400
محمدحسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده؛ کاظم قاسمی گلعذانی

39.

اثر کشت تاخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های گندم

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-66
محمد بهاری؛ طهماسب حسین‌پور؛ مسعود رفیعی

40.

اثر کم‌آبیاری بر ویژگی‌های زراعی هیبریدهای جدید آفتابگردان

دوره 34، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-108
اسدالله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی‌زاد

41.

اثر کودهای پرمصرف و کم مصرف بر عملکرد و صفات مرتبط با کیفیت دانه دو رقم گندم نان

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 119-133
سیدشهریار جاسمی؛ غلام‌عباس اکبری؛ فواد مرادی؛ غلام‌علی اکبری؛ گودرز نجفیان

42.

اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان در مناطق گرم و خشک جنوب ایران

دوره 27، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 257-273
محسن اسماعیل‌زاده مقدم؛ مهدی زکی‌زاده؛ حسین اکبری‌مقدم؛ محمد عابدینی اسفهلانی؛ منوچهر سیاح‌فر؛ احمدرضا نیکزاد؛ سیدمحمود طبیب‌غفاری؛ غلامعباس لطفعلی آیینه

43.

اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج

دوره 23، شماره 1، بهار 1386، صفحه 113-121
یوسف نیک نژاد؛ رضا ضرغامی؛ مرتضی نصیری؛ همت اله پیردشتی

44.

اثر مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم سبلان

دوره 19، شماره 3، تابستان 1382، صفحه 367-381
علیرضا توکلی

45.

اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی

دوره 31.4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 571-584
حسین بابازاده؛ علی عبدزادگوهری؛ آرش خنک

46.

اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 101-110
طهماسب حسین پور؛ علی احمدی؛ فریبا محمدی؛ رضا دریکوند

47.

اثر مقدار و زمان مصرف ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 91-110
نوراله خیری

48.

اثر نظام‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای برنج بر عملکرد دانه و اجزای آن در کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم در شالیزار

دوره 27، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 147-164
محمد ربیعی؛ محمدرضا علیزاده؛ مریم رجبیان

49.

اثر نظام های مختلف تناوب گیاهی بر عملکرد گندم و برخی ویژگی های خاک

دوره 24، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 265-282
حسن حقیقت نیا؛ منوچهر دستفال؛ وحید براتی

50.

اثر ورمی کمپوست با منشا کود گاوی آغشته به نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی خصوصیات زراعی لوبیا چیتی

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 126-134
فریده بهبودی؛ ایرج اله دادی؛ ابراهیم محمدی گل تپه

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.