1.

استفاده الگوریتم تکامل تفاضلی در بهینه سازی و مدل سازی تلفیقی هیدرولیک و منابع آب (مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ایران)

دوره 19، شماره 70، بهار 1397، صفحه 17-34
رامین منصوری؛ حسن ترابی پوده؛ حجت الله یونسی؛ امیرحمزه حقی ابی

2.

بهینه‌سازی ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت ارقام چغندر قند نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی

دوره 18، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 81-91
سعید عباسی؛ محمود مصباح؛ سیدباقر محمودی

3.

تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه ازت در شرایط دیم1

دوره 5، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 97-112
علیرضا توکلی

4.

تعیین الگوی بهینه بهره برداری صنعت مرغداری با تأکید بر کاهش مصرف سوخت و آلودگی در استان کرمان

دوره 31، شماره 118، بهار 1397، صفحه 111-124
هاجر اثنی عشری؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری

5.

روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک1

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 143-156
جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی همائی؛ مهدی کوچک زاده؛ پرویز فتحی

6.

شاخص کارایی مصرف عناصر غذایی ذرت در واکنش به اثر متقابل مصرف آب و کودهای نیتروژن و فسفر

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 52-77
علی مومن؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

7.

کارایی روش سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر فرآیند تولید کربوکسی متیل سلولز از صنوبر

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 290-301
میلاد پولادی؛ سید حسن شریفی؛ سید مجید ذبیح‌زاده؛ مصطفی نیکخواه دافچاهی

8.

مقایسه کارایی الگوریتم های دسته ماهی های مصنوعی، تکامل ترکیبی مجموعه ها و نورد شبیه سازی شده در بهینه سازی مقطع سدهای خاکی (مطالعۀ موردی سد برزک)

دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 97-112
حسام قدوسی؛ فهیمه وکیلی تنها


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.