76.

بررسی روش‌های زمین‌آمار در برآورد برخی از خصوصیات کیفی ‏آب‌های زیرزمینی، مطالعه موردی: دشت ارسنجان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 116-122
محمد شعبانی

77.

بررسی روند بیابانزایی به روش سنجش‌های از دور و نزدیک در اراضی دشت سبزوار

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 33-52
ابوالقاسم دادرسی سبزواری؛ مجتبی پاکپرور

78.

بررسی شور شدن خاک و دامنة تأثیر آن در اثر تاغکاری در دشت سگزی اصفهان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 202-218
احسان زندی اصفهان؛ محمد جعفری؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ حسین آذرنیوند

79.

بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 267-279
محمدرضا اردکانی؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمدحسن عصاره؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ علی کاشانی؛ معصومه لایق‌حقیقی

80.

بررسی عکس العمل گیاه گندم ). Triticum aestivum L ( به مصرف عنصر روی تحت تنش شوری

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-28
لطیفه پوراکبر؛ سونیا مقسومی هولاسو

81.

بررسی علل شوری خاک در استان کرمان (مطالعه موردی : دشت کبوترخان)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 368-384
غلامرضا زهتابیان؛ مرضیه سادات طیب؛ مهشید سوری

82.

بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita)

دوره 13، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 89-96
صبا یزدانی پور؛ حسن علیزاده؛ ایرج نصرتی؛ صحبت بهرامی نژاد

83.

بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها

دوره 12، شماره 1، بهار 1383، صفحه 60-31
یوسف علی سعادت؛ پرویز زندی؛ علی ابطحی

84.

بررسی مقاومت به شوری در گونه Sesbania aculeata

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 172-186
همت کریمی؛ احمد عبدل زاده؛ حمید رضا صادقی پور؛ پویان مهربان؛ عباسعلی نوری‌نیا

85.

بررسی مقاومت به شوری سه گونه مرتعی در شرایط گلخانه‌ای

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 58-70
عباس پورمیدانی؛ محمدرضا نائینی؛ حسین باقری؛ قادر کریمی

86.

بررسی منشأ املاح آبخوان سرچاهان در استان هرمزگان با استفاده از نسبت‌های یونی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 212-226
حسین حسینی‌پور؛ جعفر غیومیان؛ احمدرضا قاسمی؛ سعید چوپانی

87.

بررسی نیاز غذایی یونجه در سطوح مختلف شوری استان قم

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 172-181
لیلا تابنده

88.

بررسی واکنش زوفا ) Hyssopus officinalis ( به سطوح تنش شوری )کلریدسدیم( و آب دریاچه ارومیه در مرحله جوانه زنی و گیاهچه

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 26-33
علیرضا پیرزاد

89.

بررسی ویِژگی های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های کلزای تولید شده از گیاهان مادری در معرض تنش شوری

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 97-106
عباس ده شیری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی

90.

بررسی ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در عرصه شور ایستگاه بیابان گرمسار

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 115-125
امیر محمدی؛ محسن کلاگری؛ علیرضا لادن‌مقدم؛ رسول میرآخوری

91.

بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری

دوره 16، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 125-140
عباس صفر نژاد؛ حسن حمیدی

92.

بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور

دوره 26.1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 113-125
فرهاد دهقانی؛ رسول راهنمایی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ سعید سعادت

93.

بررسی و مقایسه تأثیر نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه‌زنی و رشد اولیه در Salicornia herbacea و Alhagi persarum

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 233-243
بهرام امیری؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ بهروز رسولی؛ علی اشرف جعفری

94.

بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش ( MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) با رقم جدید گندم نارین به عنوان شاهد در مناطق شور در شرایط زارعین استان تهران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 17-27
منوچهر طاهری مازندرانی؛ حسن عبدی

95.

بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یون‎ها در هفت رقم پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-74
معصومه شابدین؛ محمد علی رضایی؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میر قاسمی

96.

تاثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو رقم برنج در شرایط گلخانه

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 175-182
الهیار فلاح؛ اسنفدیار فرهمندفر؛ فواد مرادی

97.

تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 189-199
محمدرضا جهاداکبر؛ بابک بابایی؛ جهانشاه بساطی؛ زهرا عباسی

98.

تأثیر سطوح مختلف شوری و منابع کربن در سیستم تولید توده زیستی (Biofloc)

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 69-78
محمد حسین خانجانی

99.

تاثیر شوری بر پراکنش فیتوپلانکتونهای رودخانه جزر و مدی بهمنشیر

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 43-52
منصور خلفه نیلساز؛ فوزیه اسماعیلی

100.

تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 71-82
شیروان عنایتی؛ آرش جوانشیر خویی؛ غلامرضا رفیعی؛ هادی پورباقر؛ امیرعلی مرادی نسب

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.