51.

افزایش کارایی خاک فسفات با استفاده از برخی ریز جانداران بومی باغ‌های پسته برای بهبود رشد و تغذیه دانهال پسته در تنش شوری

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 371-381
مهدی سرچشمه پور؛ حسین بشارتی؛ غلامرضا ثواقبی

52.

امکان سنجی کشت گونه مرتعی Festuca ovina به منظور اصلاح مراتع شور و دارای آلاینده

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 524-535
مهشید سوری؛ احسان زندی اصفهان؛ نادیا کمالی

53.

برآورد اثر ژن های کنترل کننده عملکرد وش و اجزا آن در پنبه های الیاف متوسط در شرایط بدون تنش و تنش شوری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 141-151
مجید طاهریان؛ محمود سلوکی؛ عبدالمجید رضایی؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ برات علی سیاسر

54.

برآورد تبخیر- تعرق گندم در شرایط تحت تنش به کمک سنجش از دور و آلگوریتم توازن انرژی، مطالعه موردی: دشت آزادگان، خوزستان

دوره 26.2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 235-249
محمدحسن رحیمیان؛ سمانه پورمحمدی

55.

بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام خمینی)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-40
آرش محجوبی؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومندنسب

56.

بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام‌خمینی)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-40
آرش محجوبی؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومندنسب

57.

بررسی اثرات استفاده از آب ‌شور مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و نفوذ‌پذیری خاک و رشد و عملکرد درختان پسته

دوره 31.4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 609-623
ناصر صداقتی؛ سید جواد حسینی فرد؛ محمدرضا نیکویی دستجردی

58.

بررسی اثرات ناشی از استرس کلرور سدیم روی قند خون و هورمون کورتیزول در ماهی کپور

دوره 12، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 35-42
پریوش حافظ امینی؛ شهربانو عریان؛ کاظم پریور

59.

بررسی اثر تنش شوری بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گونه مرتعی Kochia prostrata

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 537-546
قادر کریمی؛ محمدحسن عصاره

60.

بررسی اثر شاخص خاک بر پتانسیل بیابان‌زایی مخروط‌افکنه‌ها با کاربرد روش AHP-VIKOR، مطالعه موردی: بخش جنوبی حوزه‏ آبخیز رودخانه‏ شور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 711-724
امین صالح‌پور جم؛ امیر سررشته‌داری

61.

بررسی اثر شوری بر نرخ بازماندگی و تغییرات بافت کلیه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-37
شهریار بهروزی؛ سیّد محمد وحید فارابی؛ مسعود هدایتی فرد؛ منصور شریفیان

62.

بررسی اثر شوری و اسید آسکوربیک بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 370-388
مه‌لقا قربانلی؛ نینا ادیب‌هاشمی؛ مریم پیوندی

63.

بررسی اثر کلرور سدیم بر جوانه زنی دو گونه مرتعی Artemisia scoparia, Artemisia vulgaris

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 352-358
حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی؛ حامد جنیدی جعفری

64.

بررسی اثر متقابل شوری و بیماری بوته میری جالیز (Phytophthora drechsleri Tucker) در بعضی ارقام خیار

دوره 20، شماره 1، بهار 1383، صفحه 101-115
علی روستایی؛ سیداحمد سادات نوری؛ حسن رضا اعتباریان

65.

بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس

دوره 26.2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 161-172
سینا فلاح؛ مهدی قبادی نیا؛ محسن شکرگزار؛ شجاع قربانی دشتکی

66.

بررسی تاثیر آب مغناطیسی و سطوح مختلف شوری بر ظهور گیاهچه پنبه رقم ورامین در کاشمر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-90
میثم عابدین پور؛ ابراهیم روحانی؛ قربان قربانی نصرآباد

67.

بررسی تاثیر پیش‌ تیمار بذر با باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاهچه و شاخص‌های جوانه‌زنی دو رقم گندم نان در شرایط تنش شوری

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 27-44
افشین مظفری؛ سجاد فتح اللهی

68.

بررسی تاثیرتنش شوری بر پتانسیل اسمزی، میزان غلظت قندها و پروتئین های محلول در ژنوتیپ های مختلف برنج در مرحله گیاهچه ای

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-8
سعید سعیدی پور

69.

بررسی تأثیر غلظت های مختلف شوری بر روی میزان رشد و ترکیبات بیوشیمیایی ریزجلبک تک سلولی تتراسالمیس چوئی (Tetraselmis chuii)

دوره 23، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-22
الهام اکبرپور؛ محمد خلیل پذیر؛ عباسعلی زنده بودی

70.

بررسی تحمل به شوری و میزان جذب املاح گیاه گاوزبان (Borago officinalis L.)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 253-262
مریم مکی‌زاده تفتی؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی؛ حسنعلی نقدی بادی

71.

بررسی تحمل شوری چهار گونهAtriplex در شرایط اکولوژیکی زاهدان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 241-250
احمد قنبری؛ اکبر فخیره؛ محسن حیدری؛ شیراحمد سارانی

72.

بررسی تغییرات تعداد و اندازه سلولهای کلراید آبششی و میزان تلفات بچه آزاد ماهیان دریای خزر ( Sahbo trutta caspius Kessler , 1877 ) با اوزان گوناگون در شوری های مختلف آب

دوره 15، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 119-128
بابک عطائی مهر؛ باقر مجازی امیری؛ حسین عبدالحی؛ علیرضا میرواقفی

73.

بررسی تغییرات مورفولوژیک- فیزیولوژیک دو گونه مرتعی Puccinellia distance و Aeluropus littoralis برای مقابله با خشکی و شوری

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-10
اصغر قاسمی فیروزآبادی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین آذرنیوند؛ حمیدرضا عباسی

74.

بررسی تنوع در ژنوتیپهای سه گونه نعناع ( .Mentha piperita L.، M. aquatica L و M.spicata L ) در واکنش به شوری

دوره 19، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 349-366
سیدرضا طبائی عقدائی؛ محمدباقر رضایی؛ اکبر نجفی آشتیانی

75.

بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) در برابر تنش شوری

دوره 17، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 38-49
علیرضا محمد دوست شیری؛ عباس صفرنژاد؛ حسن حمیدی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.