101.

بررسی روابط بین عملکرد و اجزای آن در گندم در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش تجزیه مسیر

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 47-53
عبد الرحمان ترابیان؛ کبری مقصودی

102.

بررسی سهم وزن دانه های پایه ای و انتهایی سنبلچه در عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین

دوره 25، شماره 2، بهار 1388، صفحه 137-151
سیروس محفوظی؛ سیدشهریار جاسمی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم

103.

بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعی Medicago sativa در شرایط مطلوب و تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، بهار 1382، صفحه 63-103
علی اشرف جعفری؛ محمد نصرتی نیگجه؛ حسین حیدری شریف آباد

104.

بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در توده‌های بومی ماشک (Vicia sativa)، در شرایط آبی و دیم منطقه لرستان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 517-535
محمد حسنوند؛ علی اشرف جعفری؛ علی سپهوند؛ شهرام نخجوان

105.

بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها

دوره 12، شماره 1، بهار 1383، صفحه 60-31
یوسف علی سعادت؛ پرویز زندی؛ علی ابطحی

106.

بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 20-34
حسن عبدی؛ جواد حسن پور؛ منوچهر طاهری مازندرانی

107.

بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 209-221
فاطمه قاسمی؛ قاسم محمدی نژاد؛ امین باقی زاده؛ حمیدرضا کاووسی

108.

پایا، اولین رقم چغندرقند متحمل به خشکی در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-42
محمدرضا اوراضی‌زاده؛ اباذر رجبی؛ داریوش فتح‌اله طالقانی؛ مسعود احمدی؛ سعید واحدی؛ محسن آقایی‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ محمدعلی چگینی؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ محمد عبدالهیان نوقانی؛ رحیم محمدیان؛ محمدرضا میرزایی؛ حسن ابراهیمی کولائی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا فتحی؛ شهرام خدادادی؛ عباس نوروزی؛ مهرداد رهنمائیان

109.

تأثیر بیوپرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌‎زنی انیسون (Pimpinella anisum L.) توده فریدن تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-13
عاطفه حسینی؛ امین صالحی؛ علی مرادی؛ حمیدرضا بلوچی

110.

تأثیر پتاسیم و براسینواسترویید بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در رژیم‌های متفاوت فراهمی آب

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 40-58
مریم اویسی عمران؛ محسن زواره؛ فاطمه سفیدکن؛ بهلول عباس‌زاده؛ سمانه اسدی صنم

111.

تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و زمان برداشت بر عملکرد دانه و محتوای اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 30، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 889-897
مجید پوریوسف

112.

تأثیر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه تاغ (Haloxylon aphyllum)

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 34-43
محمد هادی راد؛ محمد علی مشکوه؛ مهدی سلطانی

113.

تأثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی گیاه Parthenium argentatum Gray.

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 315-322
زهرا باهرنیک؛ مهدی میرزا؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمود محمود نادری‌حاجی‌باقرکندی

114.

تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات کیفی چغندرقند در مراحل مختلف رشد رویشی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 42-29
محمدرضا میرزایی؛ سید معین‌الدین رضوانی

115.

تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)

دوره 23، شماره 1، بهار 1386، صفحه 86-99
فضل‌اله صفی‌خانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ سید عطاء ا... سیادت؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ سید منصور سیدنژاد؛ بهلول عباس‌زاده

116.

تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های بینابین و زمستانه جو در منطقه مراغه

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 257-275
تیمور دولت‌پناه؛ مظفر روستایی؛ فرهاد آهک‌پز؛ ناصر محبعلی پور

117.

تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 28، شماره 1، بهار 1391، صفحه 121-130
نرگس حیدری؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی؛ جلال صبا

118.

تأثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه‌های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 666-680
لیلا جعفرزاده؛ حشمت امیدی؛ عبدالامیر بستانی

119.

تأثیر تنش خشکی و مقادیر کود نیتروژنه بر میزان و عملکرد اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1047-1059
احمد افکاری

120.

تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تنظیم‌کننده‌های اسمزی در گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 384-396
علیرضا رضاپور؛ مصطفی حیدری؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی

121.

تاثیر تنش قطع آبیاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد دانه کنسروی هیبریدهای ذرت شیرین و فوق شیرین (Zea mays L. var. Saccharata)

دوره 32، شماره 03، پاییز 1398، صفحه 40-53
بابک پیکرستان؛ ثریا کرمی؛ طیبه بساکی

122.

تأثیر تنشهای شوری و خشکی بر عملکرد گل و میزان فلاونول-O-گلیکوزیدها در گیاه بابونه (Matricaria chamomilla)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 382-390
سید فخرالدین افضلی؛ حسین شریعتمداری؛ محمدعلی حاج‌عباسی؛ فریبرز معطر

123.

تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L.

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 183-194
فضل‌اله صفی‌خانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ سیدعطاءا... سیادت؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ سیدمنصور سیدنژاد؛ بهلول عباس‌زاده

124.

تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 471-486
زهرا اصلانی؛ عباس حسنی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محسن برین

125.

تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند

دوره 19، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 133-143
مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم؛ ذبیح اله رنجی؛ مهدیه پارسائیان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.