51.

ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌‌های گندم دوروم با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12
علیرضا زبرجدی؛ سمیرا توکلی‌شادپی2؛ علیرضا اطمینان؛ رضا محمدی

52.

ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی

دوره 27، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 393-409
هادی محمدعلی پوریامچی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ سیدعلی پیغمبری؛ محمدرضا نقوی

53.

ارزیابی تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد نوترکیب برنج با استفاده از شاخص‌‌های تحمل به تنش

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-81
برزو کازرانی؛ سعید نواب‌پور؛ حسین صبوری؛ سیده ساناز رمضان‌پور؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ علی اسکندری

54.

ارزیابی تحمل به خشکی در هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی

دوره 24، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 543-562
رجب چوکان؛ علیرضا حیدری؛ عبداله محمدی؛ محمدحسین حدادی

55.

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های چغندرقند با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 24، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 35-15
محسن بذرافشان؛ فرشید مطلوبی؛ محمود مصباح؛ لادن جوکار

56.

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های گندم دوروم بر اساس شاخص‌‌های تحمل به خشکی

دوره 27، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-22
حسین علی فلاحی؛ جعفر آلت‌جعفربای؛ فرامرز سیدی

57.

ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 129-148
امید سفالیان؛ علی اصغری؛ علی رسول زاده؛ رامین سیفی؛ شهرزاد جماعتی؛ بهنام فیروزی

58.

ارزیابی توارث ژنتیکی و پاسخ به گزینش لوله ای شدن برگ ها و برخی صفات مرتبط با تحمل خشکی در گندم نان

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-44
راضیه عطاءالهی؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی اکبر مقصودی مود

59.

ارزیابی ریخت‌شناسی و تحمل به تنش خشکی در جمعیت‌هایی از Aegilops cylindrica در ایلام

دوره 23، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 259-276
افسانه نوری؛ علی اشرف مهرابی؛ هوشمند صفری

60.

ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان برای تحمل به تنش خشکی انتهائی در مناطق گرم جنوب ایران

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 601-616
احمد نادری؛ حسین اکبری‌مقدم؛ خلیل محمودی

61.

ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان زمستانه و بینابین در شرایط آبیاری نرمال و تنش قطع آبیاری پس از مرحله گلدهی

دوره 26، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 313-329
مرتضی عسکر؛ امیر یزدان‌سپاس؛ اشکبوس امینی

62.

ارزیابی ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی به تنش خشکی بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 27، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 615-630
بهروز اسدی؛ حمیدرضا دری؛ عادل غدیری

63.

ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) از نظر تحمل تنش خشکی

دوره 27، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 517-537
عزت‌الله فرشادفر؛ جواد جوادی‌نیا

64.

ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند

دوره 19، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 101-118
مریم ابراهیمیان؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی؛ مهدی قیصری

65.

ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در عملکرد شش رقم توتون ویرجینیا (.Nicotiana tabacum L)

دوره 24، شماره 1، بهار 1387، صفحه 129-143
حسنی سمیه؛ پیردشتی همت اله؛ مصباح رامین؛ باباییان جلودار نادعلی

66.

ارزیابی‌ شاخصﻫای‌ تحمل به‌ خشکی درتشخیص ژنوتیپﻫای چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی اوایل فصل رشد

دوره 18، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 29-49
رحیم محمدیان؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ محمد مقدم واحد؛ حمید رحیمیان

67.

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ‌های بهاره کلزا

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 269-287
حمیدرضا فنائی؛ محمدرضا ناروئی‌راد؛ محمود محمد قاسمی

68.

ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در منطقه داراب

دوره 27، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 195-217
منوچهر دستفال؛ وحید براتی؛ یحیی امام؛ حسن حقیقت‌نیا؛ محمود رمضان‌پور

69.

ارزیابی عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های خالص سویا در منطقه گرگان

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-45
ابوالفضل فرجی

70.

ارزیابی میزان ماده خشک، روابط آبی و تنظیم اسمزی در دو ژنوتیپ یونجه یکساله مرتعی (Medicago laciniata (L.) Mill) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 336-351
مجید قربانی جاوید؛ غلامعباس اکبری؛ فواد مرادی؛ ایرج اله دادی

71.

ارزیابی واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم به تنش خشکی آخر فصل

دوره 33، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-43
غلامحسین احمدی

72.

آزمایش مقاومت به خشکی چند اکوتیپ و ژنوتیپ بادام خودرو و اهلی به‌منظور استفاده در جنگل‌کاری دیم

دوره 11، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 219-232
حسین سردابی؛ حیدر علی دانشور؛ احمد رحمانی

73.

استفاده از مانیتول به عنوان عامل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه چغندرقند در کشت درون شیشه

دوره 17، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 37-43
نسرین یاوری؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محمود مصباح

74.

الگوی بیان ژن‏های القایی در واکنش به تنش خشکی در کلزا (Brassica napus)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 535-549
سعید نواب‌پور

75.

بررسی اثرات تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام آفتابگردان

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 95-102
سیدمحمد حسینی نژاد؛ جعفر مسعود سینکی؛ محمد عابدینی اسفهلانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.