1.

اثر توسعه رشد گیاه و تغییرات بارندگی بر مقادیر تولید گیاهان علوفه‌ای مرتعی مراتع نیمه‌استپی (مطالعه موردی: مراتع میانبند مشگین‌شهر)

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 40-48
جابر شریفی؛ مرتضی اکبرزاده

2.

اثر دما و بارندگی بر تولید روی زمین مراتع هیر و نئور استان اردبیل

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 577-593
فرید دادجو؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ محمود بیدارلرد

3.

ارزیابی تخریب مراتع بر اساس افزایش فاصله از کانون‌های بحران در دامنه‌های شمالی مراتع سبلان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 581-595
اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ امین پورعلی؛ میکائیل بدرزاده؛ علی تیمورزاده

4.

ارزیابی سلامت رویشگاهی در سه طبقه ارتفاعی مراتع شمال سبلان

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-17
اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ نازیلا بی باک

5.

بررسی اثرات ارتفاع، شیب و جهات جغرافیایی بر تولید علوفه گروه‌های گیاهی مراتع سبلان در استان اردبیل

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 110-125
اردشیر پورنعمتی؛ اردوان قربانی؛ جابر شریفی نیارق؛ فرزاد میرزایی آقچه قشلاق؛ معصومه امیرخانی؛ محمود گودرزی

6.

بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه‌سازی باران در منطقه حیران اردبیل

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-13
الناز آذرتاج؛ علی رسول‌‎زاده؛ علی اصغری

7.

بررسی تأثیر چرای دام بر تغییرات زیست‌توده و بازآوری گونه های .Festuca ovina L و .Alopecurus textilis Boiss در مراتع منطقه‌ی پیست اسکی آلوارس در جنوب شرقی سبلان

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 80-91
لیلا مشکوری؛ اردوان قربانی؛ معصومه امیرخانی؛ حسن خسروی

8.

بررسی رابطه عوامل پستی و بلندی و اقلیمی با تولید علوفه مراتع سبلان

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-87

9.

بررسی شیوع سرمی عفونت مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و چند عامل موثر بر آن، در مزارع جوجه گوشتی استان اردبیل

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 94-101
آیدین عزیزپور

10.

بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر تخریب منابع طبیعی استان اردبیل از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 133-148
سیدجعفر سیداخلاقی؛ ناصر انصاری؛ سعید یوسف کلافی

11.

بررسی عوامل بوم‌شناسی مؤثر بر انتشار گونهFestuca ovina در مراتع جنوب‌شرقی سبلان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 368-381
اردوان قربانی؛ علی اصغری

12.

پهنه‌بندی تغییرات مکانی تراکم، پوشش تاجی و تولید گونه Artemisia fragrans با استفاده از روش‌های آمار مکانی در دامنه‌های جنوب شرقی سبلان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 454-472
اردوان قربانی؛ بهارک زارع حصاری

13.

تیپ‌های گیاهی عرصه‌های منابع طبیعی استان اردبیل

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 21-26
جابر شریفی؛ محمد فیاض؛ یونس رستمی‌کیا؛ فرزانه عظیمی؛ پروانه عشوری

14.

تخمین و پهنه‌بندی تولید با استفاده از تصاویر لندست 8 در مراتع سبلان

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 165-180
اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ محسن پناهنده

15.

درختان کهن سال ارس و پسته وحشی استان اردبیل

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 29-44
یونس رستمی کیا؛ مصطفی خوشنویس؛ اللهوردی نوری؛ دولت محمدی؛ حمید محمدی

16.

عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه Prangos ulopteraدر مراتع استان اردبیل

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 791-804
امیر موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدی

17.

مطالعه پویایی پوشش گیاهی مراتع دشتی مغان در استان اردبیل (مطالعه موردی در مراتع قشلاقی بران)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 719-729
جابر شریفی؛ امرعلی شاهمرادی؛ الله ویردی نوری؛ فرزانه عظیمی مطعم

18.

معرفی گیاهان دارویی مراتع ارتفاعات هیر و نئور استان اردبیل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-39
نوشین پورقربان

19.

مقایسه برخی عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر پراکنش گونه‌های Prangos ferulacea و Prangos pabularia در مراتع استان اردبیل

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 235-247
امیر میرزایی موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.