376.

مقایسه اثر اسانس میخک، آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد، فراسنجه‏های خونی، جمعیت میکروبی و بافت شناسی روده کوچک جوجه‏های گوشتی

دوره 30، شماره 114، بهار 1396، صفحه 113-128
حمید جهانی؛ مژگان مظهری؛ نعمت ضیایی؛ روح اله میرمحمودی

377.

مقایسه‌ اثر یک محرک رشد گیاهی با آنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی، فراسنجه‏ های بیوشیمیایی، جمعیت میکروبی روده کور و ریخت‏شناسی ایلئوم بلدرچین ژاپنی تخم‌گذار

دوره 30، شماره 115، تابستان 1396، صفحه 271-286
میلاد منافی؛ مهدی هدایتی؛ سعید خلجی؛ فاطمه محبی

378.

مقایسه اثر کنجاله کنجد خام و فرآوری شده به روش تخمیر حالت جامد بر عملکرد، خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی

دوره 31، شماره 120، پاییز 1397، صفحه 147-158
آیدا مظاهری؛ محمود شمس شرق؛ بهروز دستار؛ امید عشایری زاده

379.

مقایسه توان تولیدی پنج سویه تجاری جوجه گوشتی

دوره 30، شماره 115، تابستان 1396، صفحه 103-116
صیفعلی ورمقانی؛ محمد اکبری قرایی؛ کبری میرزایی؛ کامران طاهرپور؛ علی خطیب جو

380.

مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری

دوره 34.1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-49
محمد حسین بناکار؛ سید علی محمد چراغی؛ مهدی کریمی زارچی؛ محمدحسن رحیمیان

381.

مقایسه جیره‌های دارای پروبیوتیک یه همراه مخمر ساکارومایسس سرویسیه و اسیدهای آلی بر صفات عملکردی، ریخت‌‌شناسی روده و شمارش باکتری های سکومی در جوجه‌‌های گوشتی

دوره 4، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 63-72
مهدی هدایتی؛ میلاد منافی؛ سعید خلجی

382.

مقایسه خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با نمونه‌هایی از آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 116-129
شیرین کاوه؛ حسین زینلی؛ لیلی صفایی؛ حسن مداح عارفی؛ سمیه افلاکیان

383.

مقایسه عملکرد ارقام یونجه (Medicago sativa) به صورت دیم در استان لرستان

دوره 8، شماره 3، تابستان 1380، صفحه 1-26
ناصر انصاری

384.

مقایسه عملکرد دانه و اجزاء مرتبط با آن در ژنوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 289-303
لیلی صفائی؛ حسین زینلی؛ داود افیونی

385.

مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 117-136
حسین حیدری شریف آباد؛ مرتضی اکبرزاده؛ ناصر انصاری؛ محمود یوسفی؛ قاسم نبئی؛ کریم باقرزاده؛ قاسم ابرسجی

386.

مقایسه عملکرد علوفه ارقام یونجه در شرایط دیم

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 32-44
قاسمعلی ابرسجی؛ سیدعلی حسینی

387.

مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام زیتون در شمال استان خوزستان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 567-579
فریدون عجم گرد؛ علی اصغر زینانلو

388.

مقایسه عملکرد و خصوصیات لاشه سه آمیخته تجارتی جوجه گوشتی موجود در ایران در شرایط مدیریت تغذیه ای مختلف

دوره 29، شماره 111، تابستان 1395، صفحه 25-34
هوشنگ لطف الهیان؛ سید عبدا... حسینی

389.

مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 285-294
صادق اسفندیاری؛ علی مراد حسن لی؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری

390.

مقایسه لاین‌های خالص گزینش شده از توده‌های محلی فلفل (Capsicum annuum L.)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 403-419
ساسان کشاورز؛ محمود باقری؛ علی‌اکبر قنبری؛ سیدحسن موسوی

391.

مقایسه میزان مصرف آب ذرت سیلوئی SC704 (Zea mays var. Indentata) در دو روش آبیاری شیاری معمولی مرسوم و شیاری موجی در منطقه اقلید

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 14-18
علی قربانی کهریزسنگی؛ سهراب نظری؛ مهری زرگانی

392.

مقایسه و ارزیابی مزرعه‌ای دو نوع بذرکار برای کاشت کلزا

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-115
جبراییل تقی نژاد؛ رضا حسینیان

393.

نیاز آبی و کارایی مصرف آب در دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus flocktoniae (Maiden) Maiden, E. leucoxylon F. Muell)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 441-451
محمدهادی راد؛ محمدحسن عصاره؛ مهدی سلطانی

394.

نتایج مقدماتی به گزینی کلونی دو رقم مهم انگور دیم استان کردستان

دوره 16، شماره 4، پاییز 1379، صفحه 425-437
محمدجواد کرمی

395.

نخود رقم آنا، مناسب کشت پائیزه در شرایط دیم مناطق سرد

دوره 1، شماره 2(ویژه معرفی رقم)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16
علی سعید؛ همایون کانونی؛ سید حسین صباغ پور؛ یداله فرایدی؛ حسن مهدیه؛ فرشید محمودی؛ جواد اشرفی؛ معصومه خیرگو؛ رقیه عبدالعظیم زاده؛ موسی پیروتی؛ عمر علیپور؛ علی اکبری کوکیا؛ داود صادق زاده اهری

396.

ندا رقم پرمحصول برنج با کیفیت فیزیکوشیمیایی مطلوب

دوره 17، شماره 1، بهار 1380، صفحه 107-115
قربان علی نعمت زاده؛ حبیب اله عارفی؛ یداله خنکدار؛ زیبا فقیه نصیری؛ ولی اله فتحی؛ احمد ولی زاده؛ ترانه اسکو؛ منصور بهرامی؛ رمضان حسین علی مانی

397.

نوشین، رقم جدید نارنگی برای مناطق مرکبات‌خیز شمال ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-88
عنایت حیات‌بخش؛ جواد یزدان‌پرست؛ عنایت حیات بخش؛ بهروز گلعین؛ یعقوب محمد علیان؛ شاهین جهانگیرزاده؛ حمید رستگار؛ مسعود فیاضی؛ جواد یزدان پرست

398.

واکنش گیاه دارویی مرزه سهندی (Saturja sahandica Bormn.) به نیتروژن و تراکم کاشت

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 261-268
احمد اکبری نیا

399.

واکنش لاین‌های لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) به تنش خشکی بر اساس شاخص‌های تحمل

دوره 31، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 233-248
بهروز اسدی؛ حسین آسترکی

400.

ویژگی‌های باردهی شش ژنوتیپ امیدبخش زردآلو

دوره 31، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 145-159
حمید رهنمون؛ جلیل دژم‌پور؛ جعفر حاجیلوContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.