176.

تأثیر مصرف یکساله ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت چغندرقند و ارزیابی اقتصادی آن

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-65
علی جلیلیان؛ فردین حامدی؛ عادل نعمتی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ پیمان ثابتی؛ فرشاد زندیان

177.

تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار 1386، صفحه 78-67
داریوش طالقانی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ حمید نوشاد؛ مجید دهقانشعار؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی

178.

تأثیر مواد موجود در طوقه چغندرقند بر کمیت و کیفیت ریشه

دوره 2، شماره 1، 1361، صفحه 26-33
بهروز قهرمان

179.

تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 133-145
پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی

180.

تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد ارقام چغندرقند با استفاده از روش چند متغیره AMMI

دوره 33، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 135-147
خداداد مصطفوی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا اوراضی زاده

181.

تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند

دوره 21، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 105-122
جهانشاه بساطی؛ محمود مصباح؛ قاسم کریم‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان

182.

تحلیل رشد بهره‎وری کل عوامل تولید چغندرقند ایران با استفاده از شاخص مالم‎کوئیست

دوره 28، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 105-95
پریسا خلیق خیاوی؛ رضا مقدسی؛ بهروز اسکندرپور

183.

تخمین بهترین زمان کاشت چغندرقند با استفاده از پارامترهای اقلیمی در مناطق مختلف استان کرمانشاه

دوره 33، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 121-133
علی جلیلیان؛ رسول نجفی

184.

تدوین الگوی کشت بهینه بهره‌برداران چغندرکار با تأکید بر ریسک قیمت و عملکرد: مطالعه موردی شهرستان فسا

دوره 29، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 229-240
حمید محمدی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سامان ضیایی؛ براتعلی فاخری؛ محمود رمرودی

185.

تراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis)

دوره 24، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 55-37
مراد جعفری؛ پیمان نوروزی؛ محمدعلی ملبوبی؛ بهزاد قره‌یاضی؛ مصطفی ولیزاده؛ سیدابوالقاسم محمدی

186.

تربت، رقم جدید چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا مناسب کشت در شمال‌شرق کشور

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 299-310
محسن آقایی‌زاده؛ محمد‌رضا اوراضی‌زاده؛ غلامرضا اشرف‪منصوری؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ داریوش فتح‌اله طالقانی؛ سعید واحدی؛ محسن آقایی زاده؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ حسنعلی شهبازی؛ جمشید سلطانی؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ فرشید مطلوبی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمود مصباح؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ سید باقر محمودی؛ سعید دارابی؛ اباذر رجبی؛ مهدی حسنی؛ محسن بذر افشان؛ پیمان نوروزی؛ علیرضا قائمی؛ جهانشاه بساطی؛ شهرام خدادادی؛ علی حبیب خدایی؛ محمدرضا فتحی؛ حمید نوشاد؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمد علی چگینی؛ مژده کاکویی نژاد؛ سید مرتضی عرب زاده؛ کیوان فتوحی

187.

تشخیص رسیدگی بذر

دوره 2، شماره 1، 1361، صفحه 12-18
عبدالرسول مطهری

188.

تعیین آثار رفاهی سیاست بهبود تکنولوژی تولید چغندرقند

دوره 27، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 224-211
مجید احمدیان؛ امیر محمدی نژاد؛ رضا رحیمی

189.

تعیین اثر نهاده‌ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس

دوره 22، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 100-90
محمد نقشینه فرد؛ حمید محمدی؛ مهرداد باقری؛ فرشید کفیل زاده؛ سیامک پیش بین؛ امیر برجیان

190.

تعیین ارزش اقتصادی آب در زراعت چغندرقند در شهرستان مرودشت

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 103-93
اسماعیل شمس الدینی؛ حمید محمدی؛ محمدرضا رضایی

191.

تعیین استان‌های الگوی تولید چغندرقند برمبنای معیارهای کارایی و بهره‌وری

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-119
رضا شاکری بستان آباد؛ عدالت سلیم عدلو؛ حامد رفیعی

192.

تـعییـن پـارامـتـرهـای ژنـتیـکی مـقـاومـت بـه عامل بیماری لکه برگی (cercospora beticola) چغندرقند

دوره 18، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 15-27
محمدرضا اوراضی زاده؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ محمود مصباح

193.

تعیین تابع تولید محصول- آب مصرفی چغندرقند در قزوین

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-47
نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته

194.

تعیین تاریخ مناسب برداشت سه رقم چغندرقند در همدان

دوره 18، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 131-142
حسن ابراهیمی کولایی

195.

تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 37-25
مهدی پناهی؛ مینا عقدایی؛ مصلح الدین رضایی

196.

تعیین تعداد گیاهچه های چغندرقند با بکارگیری روش پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398
محمد شاکر؛ محسن بذرافشان؛ عبدالعباس جعفری

197.

تعیین دفعات سمپاشی با قارچ‌کش تری‌دیمورف برای کنترل بیماری سفیدک پودری چغندرقند

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 199-208
محمدرضا جهاداکبر؛ جهانشاه بساطی؛ جمشید سلطانی؛ علی جلیلیان؛ عادل نعمتی؛ محمدرضا جهاداکبر؛ پیمان ثابتی

198.

تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل

دوره 22، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 12-1
سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار

199.

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-43
برات الله صادقی؛ رضا برادران؛ محمد حسین صابری

200.

تعیین سطح زیرکشت و تراکم بوته مزارع چغندرقند با پردازش داده‌های ماهواره‌ای

دوره 30، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 222-207
فرزین فروغی منش؛ محمد عبدالهیان نوقابی

اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.