151.

تأثیر روش‎های مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 28، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 53-43
آژنگ جاهدی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ فرحناز حمدی

152.

تأثیر روش‎های مختلف خاک‎ورزی در تهیه بستر بذر منوژرم بر عملکرد و کیفیت محصول چغندرقند

دوره 28، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 135-123
محمدعلی به آئین؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ فرحناز حمدی

153.

تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 189-199
محمدرضا جهاداکبر؛ بابک بابایی؛ جهانشاه بساطی؛ زهرا عباسی

154.

تأثیر زیرشکنی و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد چغندرقند و گندم در تناوب با یکدیگر

دوره 25، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 51-39
حسین محمدی مزرعه؛ امیر نورجو

155.

تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند

دوره 26، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 167-157
جهانشاه بساطی؛ علی زبرجدی؛ علی جلیلیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فارس عبدی

156.

تأثیر زمان و میزان کاهش تراکم‌ بوته بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 33، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 231-248
سعید صادق‌زاده حمایتی؛ محمد خداگو ابیانه؛ پرویز فصاحت

157.

تاثیر سیاست‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط تعادل بر سطح زیر کشت چغندر قند در استان خراسان رضوی

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-119
شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور؛ سید احمد محدث حسینی

158.

تأثیرسیستم‌های مختلف آبیاری روی میزان آلودگی مزارع چغندرقند به لارو طوقهبُر آگروتیس Agrotis spp.، برگ‌خوارکارادرینا Spodoptera exigua Hb. و برگ‌خوار پرودنیا Spodoptera litorallis Bois

دوره 25، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 174-163
محمدرضا ملک‌زاده؛ محمدرضا اوراضی‪زاده؛ منصور معیری؛ رؤیا ارباب تفتی

159.

تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند

دوره 19، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 133-143
مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم؛ ذبیح اله رنجی؛ مهدیه پارسائیان

160.

تأثیر عمق کاشت و مصرف کود ازته در به ساقه رفتن و تولید بذر چغندرقند

دوره 8، شماره 1، 1369، صفحه 1-12
بابک کتال؛ ایرج علیمرادی

161.

تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 131-144
علی اکبر صلح جو؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ علیرضا سپاسخواه؛ محمود نیرومند جهرمی

162.

تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران

دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 101-115
حمیدرضا احمدزاده اراجی؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ غلامعلی کمالی؛ سعید واحدی

163.

تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیر کشت چغندرقند در استان خراسان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 113-101
قربانی محمد؛ سیاوش دهقانیان

164.

تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1375، صفحه 5-18
کاظم قاسمی گلعذانی؛ رحیم محمدیان؛ محمد مقدم واحد؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر

165.

تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 214-205
حسن ابراهیمی کولائی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ محمدرضا بختیاری؛ عادل پدرام؛ حمید نوشاد

166.

تأثیرقطع کامل طوقه روی کیفیت چغندرقند

دوره 6، شماره 1، 1367، صفحه 1-5
حمیدرضا ابراهیمیان؛ حمید شریفی

167.

تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 91-81
بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سیدباقر محمودی

168.

تأثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 74-65
کاوه خاکسار؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ قربان نور محمدی

169.

تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن

دوره 34، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-14
علی‌اکبر عابدی؛ سید علی‌اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی

170.

تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 19، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 81-93
محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ منوچهر ترابی؛ جواد گوهری

171.

تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند

دوره 15، شماره 1، زمستان 1378، صفحه 55-37
محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ شاپور حاج رسولیها؛ سید یعقوب صادقیان

172.

تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 14، شماره 1، زمستان 1377، صفحه 75-86
جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ محمود مصباح

173.

تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک،کمیت و کیفیت چغندرقند در رودشت اصفهان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 67-83
علیرضا مرجوی؛ محمدرضا جهاداکبر

174.

تأثیر کوددامی، پتاسیم و بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه بردسیر

دوره 21، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 56-43
محمدعلی جوا هری؛ ناصر رشیدی؛ امین باقی‌زاده

175.

تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند

دوره 14، شماره 1، زمستان 1377، صفحه 1-15
بهروز احسانی مقدم؛ محمود مصباح؛ نسرین یاوری

اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.