126.

بررسی و تعیین مناسبترین روش سمپاشی به منظور کاهش و بهینه‌سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول1

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 27-42
محمد مهران زاده؛ مرتضی شهیدزاده

127.

بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد

دوره 14، شماره 1، زمستان 1377، صفحه 87-101
حمیدرضا ابراهیمیان؛ حسین خدادادی؛ محمدرضا جهاداکبر

128.

بیماریهای ناشی از قارچ phoma betae در چغندرقند و اهمیت بذر در انتقال آن

دوره 2، شماره 1، 1361، صفحه 34-53
احمد احمدی نژاد

129.

بهبود صفات و شاخص های جوانه زنی بذر چغندر قند با استفاده از پرایمینگ با نانو لوله های کربنی چند دیواره

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 157-167
فرانک روزبه؛ داریوش داودی؛ سمر خیامیم

130.

بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید

دوره 21، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 41-31
حمید محمدی؛ سید نعمت‌اله موسوی؛ فرشید کفیل‌زاده؛ مجید رحیمی

131.

بهینه‌سازی ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت ارقام چغندر قند نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی

دوره 18، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 81-91
سعید عباسی؛ محمود مصباح؛ سیدباقر محمودی

132.

پایا، اولین رقم چغندرقند متحمل به خشکی در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-42
محمدرضا اوراضی‌زاده؛ اباذر رجبی؛ داریوش فتح‌اله طالقانی؛ مسعود احمدی؛ سعید واحدی؛ محسن آقایی‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ محمدعلی چگینی؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ محمد عبدالهیان نوقانی؛ رحیم محمدیان؛ محمدرضا میرزایی؛ حسن ابراهیمی کولائی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا فتحی؛ شهرام خدادادی؛ عباس نوروزی؛ مهرداد رهنمائیان

133.

پیش‌بینی قیمت چغندرقند در ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 111-97
منصور یاعلی جهرمی؛ حمید محمدی؛ زکریا فرج‌زاده

134.

پهنه‌بندی اقلیمی-زراعی و امکان سنجی کشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی

دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-17
محمد علی جواهری؛ محمود رمرودی؛ محمدرضا اصغری پور؛ مهدی دهمرده؛ علیرضا قائمی

135.

تأثیر آرایش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در مناطق معتدل استان فارس

دوره 25، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 152-141
غلامرضا اشرف‪منصوری؛ لادن جوکار

136.

تأثیر بقایای گندم، سودان گراس و مقادیر مختلف مصرف کود ازته بر کمیت وکیفیت چغندرقند

دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 8-15
حمیدرضا ابراهیمیان

137.

تاثیر بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-91
زهرا جودی؛ مهدی داوری؛ سدابه جهانبخش؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون

138.

تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاه‌چه چغندرقند (Vulgaris Beta L.) تحت تنش شوری

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-62
عادل پدرام؛ مهدی تاجبخش؛ داریوش طالقانی؛ مهدی قیاسی

139.

تـأثیـر پیش کشـت و نیتــروژن اضــافی بر شیــوع بیماری گال‪زگیلی (Urophlyctis leproides) چغندرقند

دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 13-23
عبدالجلیل اسلامی زاده؛ علی کاشانی؛ حمید شریفی؛ مصطفی حسین‪پور؛ غفور زاده دباغ

140.

تاثیر تاریخ کاشت وارقام چغندرقند بر میزان آلودگی به بیماری ویروسی پیچیدگی برگ و جمعیت زنجرک‌های ناقل در استان اصفهان

دوره 21، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 151-163
صادق جلالی؛ محمدرضا باقری؛ محمدرضا جهاد اکبر

141.

تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

دوره 28، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 42-25
سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری

142.

تأثیر تاریخ کاشت و ژیبرلین در بولت، محصول ریشه و مواد جامد محلول چغندرقند

دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 42-58
جواد شاطریان

143.

تأثیر تخلیة رطوبت‌خاک در مراحل مختلف رشد بوته‌های بذری چغندرقند روی روند رشد دانه، عملکرد و کیفیت بذر

دوره 23، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 27-13
سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محمدعلی چگینی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده

144.

تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات کیفی چغندرقند در مراحل مختلف رشد رویشی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 42-29
محمدرضا میرزایی؛ سید معین‌الدین رضوانی

145.

تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند

دوره 21، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 14-1
محمدرضا میرزایی؛ سیدمعین‌الدین رضوانی؛ جواد گوهری

146.

تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-146
شاهپور علائی مقدم؛ محمدعلی اسماعیلی؛ اباذر رجبی؛ حمید نجفی

147.

تأثیر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر بهره‌وری مصرف آب، خصوصیات فیزیکی خاک، کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 11، شماره 1، بهار 1389، صفحه 35-48
غلامرضا قهرمانیان؛ علیرضا عیوضی؛ امیر نورجو

148.

تأثیر دماهای پائین و نوسانات آن بر عمر ذخیره سازی چغندرقند

دوره 7، شماره 1، 1368، صفحه 34-43
ژاله واله

149.

تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

دوره 30، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 139-127
جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ فرحناز حمدی

150.

تأثیر روش‎های تلفیقی کنترل تراکم علف‎های هرز پهن برگ بر عملکرد چغندرقند در منطقه کرمانشاه

دوره 28، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 169-159
کامبیز بصیری؛ حسین نجفی؛ محمد جواد میرهادی؛ مژگان ویسی

اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.