101.

بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 27، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 152-135
علی جلیلیان؛ وحید دبیری؛ علی خورگامی؛ جهانشاه بساطی؛ ولی اله یوسف آبادی

102.

بررسی خصوصیات جدایه‏ های ریزوکتونیای چغندرقند در ایران

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 150-135
سامان سلطانی نژاد؛ سید باقر محمودی؛ رضا فرخی نژاد

103.

بررسی رابطه سطوح پلوئیدی با محصول ریشه، عیارقند و عملکرد شکر در دو رقم چغندرقند

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1374، صفحه 53-59
ذبیح اله رنجی؛ جواد گوهری

104.

بررسی راندمان مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی مزارع تولید چغندرقند در شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان‌غربی

دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 122-109
جعفر غلامی قجلو؛ داود قنبریان؛ علی ملکی؛ مهدی ترکی هرچگانی

105.

بررسی ریزازدیادی چغندرقند و تولید ریزگیاهچه‌های فتواتوتروفیک

دوره 21، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 165-178
نسرین یاوری؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمود مصباح؛ عبدالرسول غفاری جهرمی

106.

بررسی رقابت علفهای هرز در چغندرقند

دوره 3، شماره 1، 1363، صفحه 1-9
علینقی فرحبخش؛ حسین سعات یار

107.

بررسی روش مناسب تولید و کشت پروتوپلاست برای بازایی گیاه کامل چغندرقند

دوره 15، شماره 1، زمستان 1378، صفحه 36-20
بهروز احسانی مقدم؛ نسرین یاوری

108.

بررسی روش‌های سازگاری کلون‌های حاصل‌از کشت بافت چغندرقند در گلخانه، پایداری پلوییدی و بذرگیری در مزرعه

دوره 25، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 12-1
پیمان نوروزی؛ ایمان زندیه؛ محسن آقایی‌ زاده؛ عبدالله محمدی؛ وحید سالاری

109.

بررسی روند تغییرات برخی پارامترهای رشد چغندرقند در مشهد

دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 35-42
محمد عبداللهیان نوقابی

110.

بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 31-48
محمد جلینی؛ فریبرز عباسی

111.

بررسی روند رشد چغندرقند در کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1374، صفحه 1-12
محمد کولیوند

112.

بررسی سازگاری علفکش سیکلوات(رونیت) با کشت بذر منوژرم ژنتیکی چغندرقند

دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 30-41
علی محمدخانی؛ پرویز طاهریان

113.

بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند با استفاده از روش های ناپارامتری

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 34-39
فرزاد مرادی؛ حسن ذالی

114.

بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 13-1
حمیدرضا ابراهیمیان؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ زهرا عباسی

115.

بررسی سیلوپذیری ژنوتیپ‌های اصلاحی چغندرقند مقاوم به ریزومانیا

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12
بابک بابائی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی

116.

بررسی عملکرد ریشه و عیار قند هیبریدهای جدید چغندرقند در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل

دوره 30، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 205-193
مستانه شریفی؛ سید ابراهیم دهقانیان

117.

بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش‌های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1

دوره 6، شماره 1، بهار 1384، صفحه 1-14
سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ قاسم توحیدلو؛ سید حسین صدرقاین

118.

بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 119-107
سیدنعمت اله موسوی؛ فریبا قرقانی؛ فرزانه طاهری؛ حمید محمدی

119.

بررسی کارآیی Pythium oligandrum درکنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه‌ی چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 57-71
فریبرز فرخی؛ محمد حاجیان شهری؛ محمد سالاری؛ حمید روحانی

120.

بررسی کارآیی چند جدایه‌ی بومی تریکودرما در کنترل بیولوژیک پوسیدگی ریشه‌ی ‌چغندرقند با عامل Pythium aphanidermatum در شرایط گلخانه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 41-52
محبوبه عبدالهی؛ فرخنده امتی؛ مسعود ذاکر

121.

بررسی کمیت و کیفیت چغندرقند در دو سیستم آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای در همدان

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 122-111
محمدرضا میرزایی؛ علی قدمی فیروزآبادی

122.

بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 57-39
مصطفی حسین پور؛ علی سروش زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ محمد خرمیان؛ داریوش طالقانی

123.

بررسی میزان اشتغال‏زایی چغندرقند در ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 108-93
علیرضا نیکویی؛ ابوالقاسم باقری؛ احمد سلیمانی پور؛ عبدالرسول شیروانیان؛ شجاعت زارع؛ عادل نعمتی؛ حمیدرضا ابراهیمیان

124.

بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-179
زهره نبی پور؛ داوود حبیبی؛ مسعود احمدی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی

125.

بررسی نقش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعة موردی چغندرکاران استان فارس)

دوره 27، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 241-225
حمید محمدی؛ محمود صبوحی صابونی؛ براتعلی سیاسر؛ بهروز میر

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.