76.

بررسی الگوی توزیع و تغییرات جمعیت زنجرک‌های ناقل بیماری کرلی‎تاپ چغندرقند در استان همدان

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 40-27
هرمز سلطانی؛ مهدی حسنی؛ جهانبخش سوری

77.

بررسی امکان کشت بذر چغندرقند منوژرم به صورت درجا در زراعت چغندرقند منطقه دزفول

دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 16-22
حمید شریفی

78.

بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 46-33
مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی

79.

بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 84-71
غلامرضا اشرف منصوری؛ مستانه شریفی؛ فرحناز حمدی

80.

بررسی آنیو پلوئیدی در توده های تتراپلوئید چغندر قند و نتاج تریپلوئید آنها

دوره 17، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 110-120
محسن آقائی زاده؛ رحیم قلی زاده

81.

بررسی برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 4، شماره 1، 1365، صفحه 28-47
جواد گوهری

82.

بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای امیدبخش چغندرقند در شرایط تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 123-113
داریوش طالقانی؛ سعید صادقزاده حمایتی؛ فرشید مطلوبی؛ سمر خیامیم

83.

بررسی بهره¬وری و تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند منطقه اقلید

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 186-185
فردین بوستانی؛ حمید محمدی

84.

بررسی پارامترهای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق مختلف ایران

دوره 17، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 15-36
ساسان کشاورز؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ رضا امیری

85.

بررسی پاسخ به انتخاب درنسلﻫای مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش شوری و خشکی

دوره 20، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 25-15
عبدالمجید خورشید؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ رضا امیری؛ محمدرضا فتحی

86.

بررسی پراکنش ویروس کرلی‌تاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبان‎های زراعی آن در استان اصفهان

دوره 17، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 121-131
صادق جلالی

87.

بررسی تأثیر پوشش‎دار کردن بذر با عناصر کم ‏مصرف بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چغندرقند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 259-274
شهرام خدادادی

88.

بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری

دوره 24، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 42-23
سعید صادقزاده حمایتی؛ علی کاشانی؛ داریوش طالقانی؛ قربان نورمحمدی؛ سیدعطاءاله سیادت

89.

بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند – ب. کارآیی مصرف تشعشع

دوره 25، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 69-53
سعید صادقزاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قربان نورمحمدی

90.

بررسی تأثیر چهار تناوب زراعی چهار ساله روی کمیت و کیفیت چغندرقند و درآمد حاصل از آن (ترجمه)

دوره 4، شماره 1، 1365، صفحه 16-27
حمیدرضا ابراهیمیان

91.

بررسی تاثیر فشردگی خاک بستر جویچه و آرایش کاشت بر بهره‌وری آب در زراعت چغندرقند

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-62
جواد بهمنش؛ امیر نورجو

92.

بررسی تاثیر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر روی کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه خوی

دوره 20، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 38-27
امیر نورجو؛ مهدی بقایی کیا

93.

بررسی تأثیر کاربرد پتاسیم‌ در دورهای مختلف آبیاری نشتی بر عملکرد و کارائی مصرف آب دو ژنوتیپ چغندرقند

دوره 20، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 72-55
رحیم محمدیان؛ مسعود احمدی؛ کیومرث کلارستاقی؛ سعید غالبی

94.

بررسی ترجیح میزبانی و تغذیه لاروهای پروانه برگ‪خوار در چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 51-43
عباس محمدی خرم آبادی؛ احمد ارزانی

95.

بررسی ترکیب‏ پذیری عمومی و خصوصی گرده ‏افشان‏های دیپلوئید چغندرقند

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 162-151
محمد رضا فتحی؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ سعید وزان؛ ابراهیم فرخی

96.

بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 21، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 123-135
مهیار شیخ‌الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ توحید نجفی میرک

97.

بررسی تغییرات ژنتیکی برای تحمل به خشکی در فامیل‌های ناتنی چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 16-1
کیوان فتوحی؛ اسلام مجیدی هروان؛ اباذر رجبی؛ رضا عزیزی نژاد

98.

بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند

دوره 13، شماره 1، زمستان 1376، صفحه 50-62
جواد گوهری؛ ولی اله یوسف آبادی؛ سعید غالبی؛ هوشنگ سیستانی

99.

بررسی تناسب محیطی شهرستان تربت حیدریه برای کشت چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 116-101
محمود خسروی؛ محمد امانی؛ محمود حسین‎زاده کرمانی

100.

بررسی تنوع جوانه‎زنی بذر ارقام و ژنوتیپ‎های چغندرقند تحت تنش گرمائی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-149
نیلوفر یزدانی؛ رحیم محمدیان؛ اسلام مجیدی هروان؛ محسن آقائی زاده کماکلی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.