1.

اثر تاریخ‏ کاشت و کاربرد آنتی‏ فریز بر عملکرد غده و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام سیب زمینی در کشت پاییزه در منطقه جیرفت

دوره 29، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 443-459
علی درینی؛ قدرت اله فتحی؛ محمدحسین قرینه؛ خلیل عالمی سعید؛ محسن خدادادی؛ سیدعطااله سیادت

2.

اثر تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات رشدی، عملکرد و پروتئین دانه سه رقم گندم در کرمان

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 72-89
ایمان حسام عارفی؛ مهری صفاری؛ روح اله مرادی

3.

اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان

دوره 29.2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 157-167
علی قدمی فیروزآبادی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی سرجاز؛ حمید زارع ابیانه

4.

اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های‌هرز

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-153
ثنا کاربر؛ مهدی راستگو؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ علی قنبری

5.

ارزیابی تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های لوبیا در شرایط تنش کمبود آب

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 199-222
علی‌اکبر قنبری؛ سیدحسن موسوی؛ ساسان کشاورز؛ اشکان عباسیان

6.

برآورد بیوماس برگ و شاخص سطح برگ دو گونه عمده در جنگلهای یاسوج

دوره 15، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 426-417
حمیدرضا عدل

7.

بررسی اثر روش‌های مختلف کشت بر شاخص‌های رشد سیب‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود سولفات پتاسیم

دوره 32، شماره 02، تابستان 1398، صفحه 1-24
فهیمه فریدی مایوان؛ مجید جامی الاحمدی؛ سید وحید اسلامی؛ کوروش شجاعی نوفرست

8.

بررسی الگوی رشد و عملکرد چند رقم و توده پیاز خوراکی ایرانی بر اساس شاخص های فیزیولوژیک

دوره 24، شماره 4، پاییز 1387، صفحه 659-676
جلال رستگار؛ محسن خدادادی

9.

بررسی برخی از شاخص های رشد در کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 173-179
غلامرضا رحیمی درآباد؛ مرتضی برمکی؛ رئوف سید شریفی

10.

بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 62-76
فاطمه ملک ملکی؛ نصرت اله عباسی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع

11.

بررسی تداخل سلمه‌‌تره با ذرت دانه‌ای رقم 604

دوره 80، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-12
بهرام میرشکاری

12.

بررسی روندرشد چغندرقند در همدان

دوره 27، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 117-134
محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی

13.

بررسی شاخص سطح برگ اوری و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافی و خاک رویشگاه (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه اندبیل خلخال)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 289-280
ساسان بابایی کفاکی؛ امین خادمی؛ اسداله متاجی

14.

بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک (Ricinus communis) با کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.)

دوره 2، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 75-95
سحر مریداحمدی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ جواد شباهنگ

15.

بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران

دوره 33.2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 205-216
فخرالدین قاسمی صاحبی؛ ام‌البنی محمدرضا پور؛ معصومه دلبری؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی چراتی

16.

برسی اثرات تراکم بوته بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد چهار رقم سورگوم علوفه ای در منطقه دامغان

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 171-177
علی دماوندی؛ ناصر لطیفی؛ محمد دربانیان

17.

بهبود مدیریت آبیاری هیبریدهای ذرت دانه‌ای در ارزوئیه کرمان با استفاده از مدل SWAP

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-32
نادر کوهی چله‌کران؛ امیر اسلامی

18.

تاثیر آبیاری تکمیلی و نانو اکسید آهن بر شاخص‌های رشدی، جذب تابش و عملکرد گندم تحت شرایط دیم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 159-188
حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ ندا عبادی

19.

تأثیر آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی‌های کمی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)

دوره 32.1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-160
محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی

20.

تاثیر چای ورمی کمپوست بر صفات مورفو فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت ریشه چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت شرایط کمبود آب

دوره 33، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 177-191
حمیده غفاری؛ محمود رضا تدین

21.

تعیین ضریب استهلاک نوری و راندمان مصرف نور چغندرقند در شرایط مختلف تراکم و کود نیتروژن

دوره 18، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 51-66
سمر خیامیم؛ داریوش مظاهری؛ محمد بنایان اول؛ جواد گوهری؛ محمدرضا جهانسوز

22.

تغییرات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در اثر تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن

دوره 32.2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 217-226
حبیبه جهان بخش؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ حامد کشاورز؛ مهدی پناهی

23.

روند تغییرات عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام گندم نان بهاره معرفی شده در سال‌های 1387-1330 در ایران

دوره 29، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 461-483
زهرا آنت؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ علی کاشانی؛ فواد مرادی

24.

زی‌توده و شاخص سطح برگ داغداغان (Celtis caucasica Willd.) در جنگل شهری تایله سنندج

دوره 19، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 620-609
مهدی پورهاشمی؛ سعیده اسکندری؛ مریم دهقانی؛ ترلان نجفی؛ اکرم اسدی؛ پریسا پناهی

25.

کاربرد مالچ در تلفیق با دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر در مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-124
محمد بهگام؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسبContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.