1.

اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-82
نسیبه ایزدی‌خواه؛ حسین مبلی؛ عباس اکبرنیا؛ حجت احمدی؛ شاهین رفیعی

2.

اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه

دوره 12، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 426-413
حسین سردابی

3.

اثر کم‌آبیاری بر خواص کمی و کیفی میوه زیتون (رقم زرد) در استان کرمانشاه

دوره 34، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-52
رحمت اله غلامی؛ عیسی ارجی

4.

اثر نسبت آمونیوم به نیترات بر رشد و جذب نیتروژن و نسبت پتاسیم به سدیم در دو رقم زیتون در شرایط شور

دوره 28، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 313-329
فاطمه بهبهانی‌مطلق؛ ولی ربیعی؛ مهدی طاهری؛ علی‌رضا واعظی؛ رحیم خادمی

5.

ارزیابی برخی از خصوصیات میوه و عملکرد ژنوتیپ‌های امیدبخش زیتون در استان کرمانشاه

دوره 34، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 161-175
رحمت اله غلامی؛ عیسی ارجی؛ فریبا اکبری

6.

ارزیابی برخی خصوصیات میوه ارقام مختلف زیتون در شهرستان فسا

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15
بهنام دهقانی؛ کاظم ارزانی؛ محمدرضا هوشمند؛ علی اصغر زینانلو

7.

ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی و گروه‌بندی برخی ارقام زیتون در استان زنجان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 623-636
الهام پوراسکندری؛ علی سلیمانی؛ جلال صبا؛ مهدی طاهری

8.

ارزیابی خصوصیات رویشی، زایشی و پومولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های امید بخش زیتون در طارم زنجان

دوره 34، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 265-285
عیسی ارجی؛ محمد نوری زاده؛ کریم مصطفوی؛ رحمت‌اله غلامی

9.

ارزیابی سازگاری برخی ارقام زیتون (Olea europaea L.) در اقلیم های مختلف ایران

دوره 32، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 275-292
محمود عظیمی؛ عیسی ارجی؛ علی‌اصغر زینانلو؛ محمدرضا تسلیم‌پور؛ محمد رمضانی ملک‌رودی

10.

ارزیابی مقاومت به سرما در برخی ارقام زیتون (Olea europaea L.) در طارم

دوره 31، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 613-628
محمود عظیمی؛ کریم مصطفوی؛ محمد اسماعیلی

11.

استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در پسآب حاصل از شستشوی میوه Olea europa L

دوره 21، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 224-232
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ اکبر نجفی آشتیانی

12.

بازدارندگی سودوموناس‌های فلورسنت علیه گالزایی نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

دوره 78، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 177-198
سعیده خلیقی؛ غلام خداکرمیان؛ زهرا تنهامعافی؛ سید عباس حسینی نژاد؛ ابوالقاسم قاسمی

13.

بررسی امکان تولید نهال‌های پیوندی از قلمه‌های زیتون در زمان ریشه‌زایی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 249-252
غلامعلی بردبار

14.

بررسی برداشت مکانیکی زیتون روغنی توسط چهار نوع ماشین برداشت

دوره 16، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 1-18
علی ماشاءاله کرمانی

15.

بررسی سازگاری و رشد نهال سه ساله دوازده رقم مختلف زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد چند منظوره در قم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 190-175
حسین خاکدامن؛ عباس پورمیدانی؛ محمدرضا نائینی

16.

بررسی و مقایسه سازگاری 10 رقم زیتون از نظر زنده‌مانی، رشد ارتفاعی، قطری و میوه‌دهی در خرم‌آباد لرستان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 326-319
رضا کرمیان؛ حسین سردابی؛ علی محمدیان؛ فرج‌اله جهانپور

17.

بهبود ریشه‌زایی و سازگاری گیاهچه‌های کشت بافتی زیتون زرد با استفاده از باکتری Agrobacterium rhizogenes و قارچ Trichoderma harzianum

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 85-93
آزاده ایران‌نژاد؛ علی وطن‌پور‌ازغندی؛ حسن رهنما؛ نرجس جلیانی؛ رضا بزرگی‌پور

18.

بهینه‌سازی فرایند استخراج روغن زیتون به‌منظور افزایش راندمان و بهبود خصوصیات کیفی (روغن)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 113-126
جلال محمدزاده؛ محمدرضا احمدی

19.

پاسخ ریشه‌زائی و برخی صفات بیوشیمیایی قلمه زیتون (Olea europaea L.) رقم کنسروالیا به اسید ایندول بوتیریک و پوترسین

دوره 35، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-263
اسماعیل خالقی؛ سکینه علوی پور جلیعه

20.

تأثیر رژیم غذایی حاوی میوه‌های خرما، انجیر و زیتون بر وزن، آستانه درد و حافظه موش سفید آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 149-158
فریده ظفری زنگنه؛ لیلا معزی؛ اشرف امیرزرگر

21.

تاثیر عصاره هگزانی میوه‌های زیتون و انجیر بر ایمنی‌زایی ویروس غیرفعال شده آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2

دوره 33، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 13-20
عدنان مرادپور؛ ذوالفقار رجبی؛ غلامرضا دهقان؛ مهدی وصفی‌مرندی

22.

تاثیرنوع محیط کشت بر رویان‌‌زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی

دوره 18، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 93-101
مریم پیوندی؛ هلال نعمت فرحزادی؛ صدیقه اربابیان؛ مهدی حسینی مزینانی

23.

تحقیقات پایه جهت استقرار نهالهای زیتون در شرایط دیم

دوره 12، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 454-433
حسین سردابی

24.

تنوع ژنتیکی کلون‌های زیتون ارقام زرد و روغنی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 327-345
فائزه جمشیدی‌جم؛ ولی ربیعی؛ حسین جعفری؛ رضا فتوت؛ مهدی طاهری

25.

جداسازی، شناسایی و بررسی ویژگی‌های محرک رشدی سودوموناس‌های فلورسنت از ریزوسفر درختان زیتون در خاک‌های شور

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-27
کبری ثقفی؛ جعفر احمدی؛ احمد اصغرزاده؛ حسن رکنی زاده؛ سید مهدی حسینی مزینانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.